Advies Grondwater

De Adviescommissie Water heeft op 19 december 2017 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Grondwater.

Het advies en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u downloaden via de website van de Adviescommissie Water

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Adviescommissie Water (AcW)