Opheffing Adviescommissie Water

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de Adviescommissie Water op 1 januari 2018 op te heffen.

Minister Schultz van Haegen heeft haar besluit op 19 juni jl. aan de leden van de commissie toegelicht. De belangrijkste reden ligt in het feit dat het kabinet de lijn heeft ingezet het aantal adviesraden te verminderen. Bovendien is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vormgeven van nieuw omgevingsbeleid, waaronder de Omgevingswet, waar de integrale benadering van omgevingsvraagstukken meer centraal is komen te staan. De rol om te adviseren over het waterbeleid kunnen andere adviesorganen, en met name de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur die nu ook al advisering over water tot haar takenpakket heeft, in de nabije toekomst goed overnemen.

Het besluit van de minister is op 30 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

De Adviescommissie Water is voornemens later dit jaar nog een advies over grondwater uit te brengen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Adviescommissie Water (AcW)