Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

Maar liefst achtendertig partijen zeggen vandaag ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Onder hen gerenommeerde instellingen zoals KNMI, CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, het Kadaster en diverse adviesbureaus. Ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen doen mee.

In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en IJssel- Vechtdelta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. Hiermee wordt ingezet op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.

Economisch motief
Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationale partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering
Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als een pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier en groener te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Het Kadaster

Climate Campus als antwoord op klimaatverandering | Infrasite

Climate Campus als antwoord op klimaatverandering

Maar liefst achtendertig partijen zeggen vandaag ja tegen de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Onder hen gerenommeerde instellingen zoals KNMI, CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, het Kadaster en diverse adviesbureaus. Ook woningcorporaties en onderwijsinstellingen doen mee.

In de intentieverklaring zeggen partijen toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren. En daarmee stad en IJssel- Vechtdelta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. Hiermee wordt ingezet op een stevig en innovatief antwoord op klimaatverandering. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.

Economisch motief
Daarnaast is er een economisch motief. Partijen zien mogelijkheden om met innovatie en implementatiekracht nieuwe business en banen te scheppen. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de Climate Campus een (inter)nationale partner zijn voor de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s.

Steden kwetsbaar voor klimaatverandering
Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door Provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als een pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. Zwolle en de IJssel-Vechtdelta partners zijn erop uit om dat te voorkomen. En vooral: om de stad mooier en groener te maken. Daarbij zijn ze qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Het Kadaster