Werkzaamheden voor klimaatbestendige IJsseldijk van start

Precies 64 jaar na de watersnoodramp is gestart met de dijkversterking van de IJsseldijk bij Gouda. Door klimaatontwikkelingen blijft de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel stijgen. Daarom wordt de IJsseldijk bij Gouda de komende jaren op 3 plaatsen versterkt.

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en hoogheemraad Marco Kastelein van hoogheemraadschap van Rijnland gaven het startsein. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De IJsseldijk bij Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Bij hoge waterstand is de stad onvoldoende beschermd tegen het water. Daarom wordt de dijk op 3 plaatsen versterkt. De werkzaamheden zijn uiterlijke medio 2018 afgerond. De werkzaamheden vinden plaats midden in stedelijk gebied met beperkte ruimte voor de uitvoering. Samen met de markt is gekozen voor een innovatieve manier om de dijk te versterken. De dijk wordt geïnjecteerd met bindmiddel (soil mix) en met de grond gemengd. Door deze manier van verstevigen is het niet nodig om damwanden te slaan. Mourik uit Groot-Ammers gaat de dijkversterking uitvoeren.

Jan Hendrik Dronkers: ‘Vandaag start exact 64 jaar na de watersnoodramp een bijzondere dijkversterking bij Gouda. Bijzonder want deze dijk ligt midden in de stad en dankzij slimme innovaties kunnen we de dijk veilig maken volgens de nieuwe normen, zonder veel ruimte in te nemen. Deze innovaties kunnen in de toekomst ook bij andere dijkversterkingen elders in Nederland worden gebruikt.’

Marco Kastelein: ‘Leven in Gouda betekent leven met water. Door klimaatverandering stijgt de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel. Om de dreiging van de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden versterken we de IJsseldijk. Zo houden we Gouda en het achterliggende gebied veilig. Bovendien zijn we erg blij dat wij de wensen van de omgeving mee hebben kunnen nemen om deze veilige dijk ook aantrekkelijk te maken voor bijvoorbeeld een kleine wandeling.’

Wensen bewoners
Bij de verbeteringsplannen is rekening gehouden met wensen van de bewoners. Bij het Weidebloemkwartier wordt de oorspronkelijke ronde vorm van de vijver (een wiel) hersteld. Om de binding van de stad met het water te versterken, wordt het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats. De dijk wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

De IJsseldijk bij Gouda voldoet op dit moment niet aan de nieuwe landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op 3 plaatsen versterkt: Sluiseiland, Schielands Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk. Met de dijkverbetering voldoet de dijk weer aan de nieuwe veiligheidsnormen, speelt het hoogheemraadschap van Rijnland in op het veranderende klimaat en is het achterliggend gebied ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

Meer informatie
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat