Scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave volledig hervat

De scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave is dinsdag 24 januari 2017 ,vanaf 15.00 uur, weer volledig mogelijk. Op dat moment bereiken de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal een gelijk niveau, zodat de keersluis Heumen geopend kan worden en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer wordt opgestart.

Opheffing restricties scheepvaart
Er geldt dan geen maximale diepgang voor schepen meer. Ook de snelheidsbeperking van 10 km/h wordt opgeheven. Nautische details voor hervatting van de scheepvaart zijn gedeeld met de scheepvaartbranche.

Tijdelijke breuksteendam
De bouw van de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave is gisteren afgerond. Met deze dam heeft Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek hersteld.

Aanleiding schade stuw Grave
Op donderdag 29 december 2016 is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 11.000 binnenvaartschepen het sluis- en stuwcomplex Grave.

Meer informatie
Meer informatie over de situatie rondom stuw Grave vindt u op de pagina aanvaring stuwcomplex Grave U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat