Voorlopige gunning Twentekanalen aan Van den Herik – Boskalis Nederland

Rijkswaterstaat wil de Verruiming Twentekanalen fase 2 gunnen aan de combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland.

De combinatie wordt daarmee verantwoordelijk voor het geschikt maken van de hoofdtak en de zijtak van de Twentekanalen voor grotere schepen (klasse Va). Ook voert de aannemer uitgesteld onderhoud uit.

Het verdiepen en bij het begin van de zijtak verbreden van de Twentekanalen zorgt voor een impuls van de regionale economie. Grotere schepen kunnen de omliggende havens en bedrijven bereiken, zoals de containerterminal in Hengelo en het bedrijventerrein in Almelo. We ontlasten zo het wegverkeer, doordat er minder vrachtwagens de weg op moeten, en we maken transport over het water rendabel.

Best Value-aanpak
De aanbesteding heeft plaatsgevonden met de zogenoemde Best Value (BV)-aanpak. Met deze aanpak streven we naar de meeste waarde voor de beste prijs. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om het project zoveel mogelijk naar eigen inzicht naar het beste resultaat te leiden. Op die manier benutten we de expertise van de markt optimaal.

Hoogste score op kwaliteit
Best Value wordt sinds 2010 door Rijkswaterstaat toegepast. Sinds 2013 zijn alle Best Value-aanbestedingen van Rijkswaterstaat gegund aan de marktpartijen waarbij kwaliteit doorslaggevend is geweest. Ook bij combinatie Van den Herik-Boskalis Nederland is dit het geval.

1 aannemer voor 3 percelen
In de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat het project in drie percelen opgeknipt. Op elk perceel kon apart worden ingeschreven, zodat ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) kon meedoen. Bij de start van de aanbesteding hebben 13 partijen zich aangemeld: 9 partijen uit het MKB en 4 grotere aannemers. Na de eerste selectie bleven per perceel 2 MKB-partijen en 3 grote aannemers over. Van den Herik-Boskalis Nederland, een grote marktpartij, bood uiteindelijk voor alle percelen de meeste waarde voor de beste prijs. Voor 2 percelen eindigde het MKB op de 2e plaats. Het MKB heeft zich daarmee een serieuze kandidaat getoond.

Definitieve gunning
Bij een BV-aanpak vindt na de voorlopige gunning een onderbouwingsfase van enkele maanden plaats met de aannemer. Tijdens deze fase vraagt Rijkswaterstaat de plannen te verduidelijken en verder uit te werken. Na een toets of de plannen voldoen aan de gestelde eisen, wordt het project definitief gegund. We koersen op start van de verruimingswerkzaamheden in het najaar van 2017. Dan kunnen uiterlijk in 2020 grotere schepen met meer vracht over de kanalen varen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat