Vervolgreactie kabinet evaluatie Deltawet

Het kabinet heeft op 23 december 2016 in een uitgebreide vervolgreactie op de brief van 1 juli 2016 aangegeven de positieve evaluatie van de Deltawet, het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris te koesteren en samen met de bestuurlijke partners in te zetten op continuering.

Download
Download hier de kamerbrief met uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltacommissaris

Vervolgreactie kabinet evaluatie Deltawet | Infrasite

Vervolgreactie kabinet evaluatie Deltawet

Het kabinet heeft op 23 december 2016 in een uitgebreide vervolgreactie op de brief van 1 juli 2016 aangegeven de positieve evaluatie van de Deltawet, het Deltaprogramma, het Deltafonds en de deltacommissaris te koesteren en samen met de bestuurlijke partners in te zetten op continuering.

Download
Download hier de kamerbrief met uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Deltacommissaris