Meer duidelijkheid schade stuw Grave

Rijkswaterstaat heeft de laatste dagen voortdurend inspecties uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave. Inmiddels is bekend dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.

Tijdelijke maatregelen stuw Grave
Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht wordt, is, kan de scheepvaart hervat worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop.

Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.

Pompen Maaswaal-Kanaal
Het pompen van water uit de Maas naar het Maas-Waalkanaal gaat onverminderd verder. Hierdoor is er naar verwachting in de loop van volgende week weer beperkt scheepvaart op het Maaswaal-Kanaal mogelijk.

Gevaar drooggevallen oevers
Door het gezakte waterpeil zijn oevers langs de Maas drooggevallen. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen voor het gevaar van deze ontstane situatie en roept een ieder op daar niet onnodig rond te struinen.

Aanleiding schade stuw Grave
Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.

Meer informatie
Op de pagina Aanvaring Stuwcomplex Grave vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de situatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat