Hefdeur van de Keersluis Limmel succesvol ingehangen

Afgelopen zondag 27 november 2016 is tijdens een spectaculaire operatie de stalen hefdeur van 180 ton tussen de 2 torens van de nieuwe keersluis Limmel gehangen. Hiermee is het kroonstuk op het werk gerealiseerd.

De operatie verliep soepeler dan gepland, de hefdeur hing uiteindelijk 5 uur voor het geplande tijdstip op haar plek. Mede door de gunstige weersomstandigheden alsook het feit dat alle voorbereidende werkzaamheden (denk hierbij onder andere aan het opbouwen van de kraanponton op het kanaal en de 700-tons mobiele kraan op de oever) voor liepen op planning, kon de deur eerder dan verwacht ingehangen worden. Vanaf zo’n 35 m hoogte is de 180 ton zware stalen hefdeur tussen 2 torens van 22 m hoog gehangen. De deur is ongeveer 54 m lang, 6 m breed en 8 m hoog.

Veranderde schutregime
De oude sluis Limmel kent een schutfunctie om het verval van het water te kunnen overbruggen bij hoogwater. Met de nieuwe keersluis gaat het schutregime verdwijnen, daarom bestaat de keersluis uit 1 onderdeel. Nu wordt er bij een afvoer van 1200m3/s (gemeten bij St. Pieter in Maastricht) de sluis gesloten en wordt geschut totdat een afvoer van 1700m3/s is bereikt. Vanaf 1700 m3/s gaat de sluis helemaal dicht. In de toekomst gaat het keermiddel dicht bij 1700m3/s, maar wordt er bij een afvoer van 1200m3/s tot 1700m3/s niet meer geschut te worden. Door de ingrepen van de Maaswerken (Grensmaas) duurt het namelijk langer voordat een hoge waterstand bereikt is. In het stroombed in Itteren, Borgharen en Geulle aan de Maas heeft verbreding plaatsgevonden en ook zijn de oevers verlaagd. Het onbevaarbare deel van de Maas heeft dus meer ruimte gekregen en kan hierdoor hogere afvoeren aan.

Verkeersbrug
Het project is een heel eind gekomen. Nadat de kanjelduiker is geplaatst op de plek waar de Kanjelbeek het Julianakanaal kruist, ligt ook de nieuwe verkeersbrug op zijn plek. De werkzaamheden voor de verkeersbrug zijn overigens nog volop in gang. Wat betreft het keersluis gaat de aandacht nu uit naar het aanbrengen van alle technische installaties zodat de hefdeur bediend kan worden. Naar verwachting zijn zowel de verkeersbrug alsook de keersluis beschikbaar in het voorjaar van 2017. Daarna wordt gestart met de sloop van het huidige keerschutsluis.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op de projectpagina Maas: aanleg nieuwe keersluis Limmel of op de Facebookpagina Nieuwe keersluis Limmel

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat