Dijkversterking Diefdijklinie wint Waterinnovatieprijs 2016

Donderdag 17 november 2016 heeft de Unie van Waterschappen Waterschap Rivierenland met de ‘Integrale omgevingsaanpak dijkversterking Diefdijklinie’ gekozen tot winnaar van de Waterinnovatieprijs 2016 in de categorie ‘Waterveiligheid’.

Het project dijkversterking Diefdijklinie, uitgevoerd door Waterschap Rivierenland en onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, is uniek vanwege de integrale aanpak. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft samen met de drie provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en gemeente Lingewaal bijgedragen aan de dijkversterking en het opknappen van elementen uit de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook wordt de verkeersveiligheid, op verzoek van de bewoners, verbeterd. De overheden en organisaties sloegen de handen ineen. Zo ontstond één plan, met één overheidsloket, één (wettelijke) procedure en één uitvoerder. Er is gewerkt aan behoud van het karakteristieke profiel, de bewoning en handhaving van hoogstamfruit. Er zijn wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en parkeerplaatsen aangelegd om recreatie mogelijk te maken. Omdat de dijk ook onderdeel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is hij daarmee rijk aan cultuurhistorie.

Goede samenwerking met omgeving en partners
Door de goede samenwerking van waterschap, gebiedspartijen, bewoners, drie provincies, zes gemeenten en andere betrokkenen is er draagvlak en grote betrokkenheid ontstaan en konden al deze werkzaamheden in gezamenlijkheid gerealiseerd worden.

Heemraad Goos den Hartog is blij met deze prijs: “Door het toekennen van deze prijs aan dit unieke project wordt benadrukt hoe belangrijk een goede samenwerking tussen de betrokken organisaties en partijen is, en hoe belangrijk het is om met de omgeving en bewoners van de dijk open en tijdig te communiceren. We hebben de dijkversterking en het werk aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoveel mogelijk in één keer opgepakt, om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen. We zijn blij dat dit in veel gevallen gelukt en gewaardeerd is.”

Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “In dit project komen waterveiligheid, cultuurhistorie en landschap op een prachtige manier samen. Dit is zoals we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma projecten willen zien: veilig, goed ingepast en met steun van de omgeving.”

Meer informatie
Meer informatie over de Diefdijklinie is te vinden op de projectenpagina’s van de website van Waterschap Rivierenland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Waterschap Rivierenland