Onderzoek ontwikkeling rivierhout in Maas

Rijkswaterstaat laat op enkele plekken onderzoeken hoe rivierhout zich ontwikkelt in de Maas. Daarvoor zijn in 2006-2007 tussen Grave en Den Bosch 6 bomen die bij een storm waren omgevallen, in het water van de oeverzone vastgelegd. Dit is bij verschillende oevertypen gebeurd.

De resultaten waren bij een tussentijdse bemonstering in 2011 boven verwachting. Rivierhoutexpert Alexander Klink trof een aanzienlijke hoeveelheid algen, insecten- en garnalenlarven en andere kleine waterorganismen op het hout aan. De monitoring gaat in de tussentijd door.

Het rivierhout in de Maas is onderdeel van een heel pakket aan maatregelen. Zo maakten we ook de oever van de Maas op veel plekken natuurlijker, door de verdedigingsstenen weg te halen. We verbonden afgesneden Maasarmen opnieuw met de rivier en op diverse locaties legden we ondiepe geulen aan. In de Hemelrijkse Waard in Noord-Brabant liggen 12 bomen stevig verzonken in de nieuwe nevengeul, en nog eens 8 in de oude Maasarm. Aan de overzijde van de rivier hebben we 4 bomen in geul Maasbommel gelegd als bron van nieuw leven.

Meer informatie
Meer informatie over de herinrichting Hemelrijkse Waard

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat