Otter gespot bij werkzaamheden Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Tijdens werkzaamheden voor het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta ten oosten van Kampen, is begin oktober 2016 een otter op film vastgelegd. Nog niet eerder is waargenomen dat de otter dit deel van de IJssel bezoekt. Het lijkt erop dat de otter de IJssel tussen Kampen en Zwolle nu gebruikt als verbindingszone of mogelijk zelfs als leefgebied. Waarnemingen van de otter zijn alleen nog gedaan ten noorden en zuiden van Kampen; in de Veluwerandmeren, Zwarte Meer en het Zwarte Water.

De waarneming werd gedaan in de uiterwaarde Scherenwelle waar in het kader van Ruimte voor de Rivier natuurontwikkeling plaatsvindt. De camera was bij een onlangs aangetroffen beverburcht geplaatst, maar in plaats van een bever, kwam een otter in beeld.

Vorige week werd door de ecologen van aannemer Isala Delta ook al een bijzonder grote populatie van enkele duizenden grote modderkruipers aangetroffen. Een unieke vondst voor een uiterwaarde. Om het leefgebied van deze grote modderkruiper te garanderen, is het ontwerpplan van de uiterwaarde aangepast.

Ruimte voor de Rivier
Het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta behelst het verlagen van het zomerbed van de IJssel bij Kampen en de aanleg van het Reevediep, een bypass voor de IJssel ten zuiden van Kampen. 34 Ruimte voor de Rivier-maatregelen langs de grote rivieren zorgen voor meer veiligheid van 4 miljoen bewoners van het rivierengebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat