Verlaging zomerkade Scherpekamp geeft water meer ruimte

De Kadeverlaging Scherpekamp is een maatregel van Rijkswaterstaat om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. Over een lengte van 700 meter wordt de zomerkade 1 meter verlaagd.

Deze waterstaatkundige aanpassing in de Huissensche Waarden is een van de maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier. Door het verlagen van de kade Scherpekamp kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden instromen dan nu het geval is. Daardoor krijgt het water meer ruimte als dat nodig is en loopt de waterstand niet onnodig op. Door het rivierwater bij extreem hoge waterstanden vanaf de kade Scherpekamp de Huissensche Waarden te laten inlopen, stroomt het water meteen de goede kant op: stroomafwaarts richting zee. Door de zomerkade Scherpekamp te verlagen, stroomt het water dus niet vaker de uiterwaarden in, maar bij extreem hoogwater wel gemakkelijker. De waterstanddaling die oplevert ten opzichte van de huidige situatie, zorgt ervoor dat de inwoners van dit gebied beter zijn beschermd tegen overstroming.

Afgraven
Er ligt nu een voorlopig ontwerp van Rijkswaterstaat. In dit ontwerp wordt het tuimeldijkje op de zomerkade Scherpekamp over een lengte van 700 meter – dat is vrijwel de gehele lengte van de zomerkade – gemiddeld 1 meter afgegraven. Het gaat om het stuk vanaf de winterdijk tot aan de ‘knik’ vlakbij de steenfabriek. Na de verlaging heeft de zomerkade een hoogte van +14,50 m NAP. Dat is circa 30 centimeter hoger dan de weg die naast het tuimeldijkje op de zomerkade ligt en de toegangsroute vormt naar de steenfabriek. De overstromingskans van de weg blijft daarmee op het huidige niveau van circa 1/75 per jaar. De bovenste laag van de verlaagde kade wordt gemaakt van klei en wordt afgedekt met gras. Daardoor is de kade erosiebestendig.

Bereikbaarheid
In het projectontwerp blijft de bereikbaarheid van de steenfabriek bij hoogwater op vrijwel gelijk niveau. Wel wordt de weg in het geval van overstroming eerder onbegaanbaar, omdat het water dwars de weg op stroomt. Dat zal naar verwachting ongeveer eens per eeuw voorkomen. De verlaging heeft geen gevolgen voor het functioneren van het inlaatwerk in de zomerkade, noch voor het monumentale karakter ervan. Het inlaatwerk werd in 1912 aangelegd voor de watertoevoer naar het achterliggende boerenland en werd later onderdeel van de Rijn-IJssellinie. Het is de afgelopen decennia enkele keren door het Waterschap Rivierenland opengezet.

Andere projecten
De Kadeverlaging Scherpekamp is niet het enige project in de Huissense Waarden, een uiterwaardengebied van 770 hectare in de gemeente Lingewaard. Rijkswaterstaat bereidt hier ook de kribverlaging Pannerdensch Kanaal en het project Stroomlijn voor. Beide zijn net als de kadeverlaging gericht op het verbeteren van de hoogwaterveiligheid. Daarnaast wordt hier het doortrekken van de A15 voorbereid (project ViA15). Ook andere partijen ontwikkelen initiatieven in dit gebied. Het is belangrijk dat er een goede samenhang tussen deze initiatieven is. De Kadeverlaging Scherpekamp vormt geen belemmering voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Meer informatie
www.ruimtevoorderivier.nl/project/rivierverruiming-huissensche-waarden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat