CRa-advies Kustpact aangeboden

Onlangs heeft Eric Luiten, toenmalig Rijksadviseur Landschap en Water, het gevraagde CRa-advies Kustpact aangeboden aan directeur Gebieden en Projecten van het Ministerie van IenM Donné Slangen. Het voorgenomen nationale Kustpact moet helderheid gaan geven over de waarden van het kustgebied en de verdeling van verantwoordelijkheden bij de bescherming en de ontwikkeling van de gehele kustzone in Nederland. Dit naar aanleiding van de grote publieke verontwaardiging die uitbrak nadat het kabinet had besloten om de bouwregels aan de kust te versoepelen. Het CRa stelt in zijn advies dat naar analogie van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied een Gebiedsagenda Kust op zijn plaats zou zijn.

Bureau Strootman heeft het rapport Inventarisatie Waarden en Beleid Nederlandse Kust inmiddels als basis voor het Kustpact afgerond en er ligt een concepttekst voor het Kustpact. Het CRa-advies gaat in op de 8 thema’s waarmee de ruimtelijke kwaliteit van de kust wordt omschreven: vrij zicht en grootschaligheid, natuurlijkheid, ongereptheid en dynamiek, robuuste waterstaat, contrasten met het achterland, kusterfgoed, kustplaatsen en achterland, gebruikskwaliteiten en de culturele en mentale betekenis van de kust. Voorts stelt het CRa dat de aanpak met gebiedsdialogen op basis van ontwerpend onderzoek zoals die momenteel wordt gehanteerd bij de Gebiedsagenda IJsselmeergebied effectief kan zijn om samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden het speelveld van wensen en belangen omtrent het kustgebied in kaart te brengen.

Meer informatie
Het volledige advies is online te lezen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: College van Rijksadviseurs