Start bouw grootste Zeesluis ter wereld in IJmuiden

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de burgemeester van gemeente Velsen, het officiële startsein voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gegeven. De nieuwe sluis in IJmuiden, die 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep gaat worden, wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld!

Minister Schultz: “Deze megaklus is een prachtig voorbeeld van inventief bouwen. Er wordt gebouwd op een heel klein gebied tussen de andere sluizen in. En dat terwijl de winkel open moet blijven. De nieuwe sluis zorgt voor een betere bereikbaarheid en zet de deuren open voor de haven van Amsterdam om haar positie in Europa te behouden of zelfs te versterken tot derde haven in Europa.”

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf, zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Bouw
De bouw van de zeesluis is inventief zoals bijvoorbeeld de bouw van de deurkassen. De deurkas is een grote betonconstructie waar de sluisdeuren in rollen als ze opengaan. De deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 bij 26 meter zijn, worden op maaiveld gebouwd en vervolgens afgezonken. Het voordeel van deze methode is dat er niet eerst een diepe bouwkuip gemaakt hoeft te worden die veel omgevingshinder en risico’s voor de bestaande sluizen en waterkering kan opleveren.

Tijdens de bouw zoekt aannemersconsortium OpenIJ bij de werkgeversservicepunten Groot-Amsterdam, IJmond Werkt! en Zuid-Kennemerland mensen uit de regio die langer dan 3 maanden geen werk hebben en biedt hen een tijdelijk werktraject aan. Er zijn al diverse arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook start dit schooljaar een lesprogramma voor scholen in de regio om op die manier jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek.

Uitkijkpunt
Om de bouwwerkzaamheden van dichtbij te bekijken, is er een uitkijkpunt gebouwd ten noorden van de Noordersluis. Het uitkijkpunt is twaalf meter lang, drie meter breed en zes meter hoog. Maximaal vijftig mensen kunnen op het plateau staan om van dichtbij de bouwwerkzaamheden gade te slaan.

Samen groots bouwen
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de bouw en 26 jaar onderhoud van de zeesluis ligt bij het consortium OpenIJ van de sluis.

Feiten en cijfers

 • Afmeting nieuwe zeesluis: 500x70x18 meter (nu 400x50x15 meter)
 • 1.650 m diepwand. Deze wand heeft een totaal oppervlak van 50.000 m2. Dit is ca. 10 voetbalvelden
 • 3 stalen roldeuren à 2.400 ton staal. Afmetingen zijn 25*11*72 meter. Dit is vergelijkbaar met een flatgebouw van 20 verdiepingen met 100 appartementen. 1 deur weegt net zoveel als 2400 personenauto’s
 • 10.000 ton damwand. Weegt net zoveel als 2000 olifanten.
 • 7.500 ton buispaal.
 • 2.000 ankers
 • 290.000 m3 beton. Hier zijn 29.000 truckmixers voor nodig. Als je deze achter elkaar zet heb je een rij auto’s van Groningen tot Maastricht.
 • 25.000 ton wapeningstaal. Weeg net zoveel als 25000 personenauto’s.
 • De nieuwe zeesluis wordt 5 voetbalvelden lang, 1 voetbalveld breed en 8 verdiepingen hoog
 • De Amsterdam Arena kan 2 keer gevuld worden met al het zand dat afgegraven wordt voor de bouw van de nieuwe sluis
 • De sluisdeuren op z’n kant zijn 70 meter hoog en daarmee bijna 30 meter hoger dan de watertoren in IJmuiden, die ‘slechts’ de 42 meter

Slim ontwerp en slim bouwen

 • Betrouwbare en toekomstvaste waterkering: Dubbelwaterkerende sluis en constructies uitbreidbaar in de toekomst.
 • Sluis 20 m naar het oosten ten opzichte van ontwerp Rijkswaterstaat
 • Robuuste constructies (deuren, sluishoofden) voor incidenten
 • Trillingsarm bouwen (om de kans op schade aan de bestaande sluizen te minimaliseren en de hinder voor de omgeving te beperken)

De nieuwe zeesluis is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat 6 projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project op www.rws.nl/zeesluisijmuiden of op www.facebook.com/RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden
Kijk voor meer informatie over het Sluizenprogramma op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/rijkswaterstaat-als-opdrachtgever/programmas/sluizen.aspx

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat