Meer zand voor Goeree

Van september tot en met december 2016 onderhoudt Rijkswaterstaat de kust van Goeree Westhoofd. Vanaf de vuurtoren zuidwaarts tot ongeveer 250 m voorbij de strandopgang bij het Vrijheidsduinpad brengen baggerschepen 500.000 m2 zand aan op het strand. Hierdoor blijft Goeree goed beschermd tegen de zee.

Afgelopen week is de aannemer gestart met voorbereidende werkzaamheden. Diverse benodigde materialen worden aangevoerd, opgeslagen op de nabijgelegen parkeerplaats en vervoerd naar het strand. Strandgasten kunnen hiervan enige hinder ondervinden.

Gevaarlijk werkterrein
Bezoekers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Strandgasten kunnen het werkterrein aan de kant van de duinen passeren. Hondenbezitters moeten hun hond aangelijnd houden. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip. De werkzaamheden gaan dag en nacht door, 7 dagen per week.

Waarom is kustonderhoud nodig?
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Onder water of op het strand?
Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers. Bij Goeree Westhoofd is dit niet mogelijk vanwege een geul vlak voor de kust. Daarom wordt het zand hier direct op het strand aangebracht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de projectpagina Kustonderhoud Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat