Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden gegund aan Martens en Van Oord

Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden definitief gegund aan Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. . Deze aannemer in de grond-, weg- en waterbouw wordt verantwoordelijk voor het afgraven van zo’n 2,1 miljoen kuub grond en de aanleg van onder meer de grote nevengeul en twee kleinere geulen.

De aannemer start per direct met zijn voorbereidingen. De verwachting is dat de graafwerkzaamheden beginnen in het eerste kwartaal van 2017 en dat de herinrichting in 2019 gereed is. Het plan voor de herinrichting is in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer tot stand gekomen. Rijkswaterstaat organiseert in het najaar een informatiemiddag over de uitvoering.

De gunning aan Martens en Van Oord is definitief. Dat betekent dat er door de zes inschrijvers geen bezwaar is aangetekend tegen de voorgenomen gunning. Sinds de oprichting in 1986 verbond Martens en Van Oord zijn naam aan een groot aantal bijzondere projecten waaronder de Westerscheldetunnel, Industrieterrein Moerdijk, de Betuweroute, de bouw van de Markthal in Rotterdam, de ontpoldering van de Noordwaard en diverse Ruimte voor de Rivier- en Kaderrichtlijn waterprojecten.

Combinatie prijs en kwaliteit
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat beoordeelde de plannen van de inschrijvers onder meer op de criteria omgevingshinder, risicobeheersing en zekerheid betreffende de opleveringsdatum.

Minimaal 5,5 centimeter waterstandsverlaging
De Waal heeft steeds vaker te maken met hoge waterstanden. De rivier krijgt meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken beperkte ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden bestaat uit het uitbreiden van twee oude zandwinplassen naar een grote nevengeul, de aanleg van twee kleinere geulen en het verlagen van delen van de uiterwaarden. Het gebied kan het water uit de Waal hierdoor beter opvangen en sneller afvoeren, waardoor de waterstand bij hoge rivierafvoeren minder hoog wordt.

Verbetering waterkwaliteit
De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden biedt ook kansen voor de ontwikkeling van meer en nieuwe natuur. Er wordt 206 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door schoon en gezond water voelen planten en dieren, die in en om de rivier leven zich beter thuis.

De herinrichting van de uiterwaarden versterkt de bestaande cultuur- en landschapswaarden. Hierdoor worden de Heesseltsche Uiterwaarden nog aantrekkelijker voor bewoners, recreanten en toeristen.

Meer informatie
Rijkswaterstaat houdt inwoners graag op de hoogte van de werkzaamheden. Meer informatie is te vinden op de projectpagina Waal: herinrichten Heesseltsche uiterwaarden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat