Recordhoeveelheid water Nederlandse rivieren in juni 2016

Juni 2016 gaat de boeken in als de zomermaand waarin er meer water dan ooit via de rivieren Rijn en Maas ons land binnenkwam. Het record kent zijn oorsprong in de hevige neerslag in Noordwest Europa van de afgelopen weken.

Sinds het begin van de vorige eeuw stroomde er in juni niet zoveel water Nederland binnen als dit jaar.

Rijn en Maas
In de maand juni heeft de Rijn bij Lobith een gemiddelde afvoer bereikt van 4330 m3/s. Dat zijn bijna twee Olympische zwembaden per seconde. Gemiddeld komt er in juni bijna de helft, 2200 m3/s aan water, via de Rijn bij Lobith ons land binnen. Het oude record stamde uit 1965: 4150 m3/s in juni.

Ook voor de Maas werd een record bereikt afgelopen junimaand. Bij St. Pieter, waar de Maas ons land binnenkomt, werd in juni 2016 een gemiddelde afvoer van 520 m3/s bereikt. Dit is ruim vier keer zoveel als gemiddeld in juni (120 m3/s). Hiermee is het bestaande record van juni 1926 (350 m3/s) ruim verbroken.

Overlast
De verhoogde waterstanden leidden lokaal tot overlast in buitendijkse gebieden en uiterwaarden. Uiterwaarden zijn ervoor bedoeld te overstromen bij verhoogde waterstanden in de rivier, maar worden in de zomerperiode vaak gebruikt voor landbouw, om vee in te laten grazen, als camping of voor andere recreatieve doeleinden. Enkele lager gelegen uiterwaarden liepen door de verhoogde waterstanden onder water. Dat is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Gebruikers van de uiterwaarden zijn tijdig gewaarschuwd, zodat zij waar nodig maatregelen konden treffen.

Zowel de Rijn als de Maas konden het water dat zij binnenkregen goed verwerken. In de winterperiode komen dergelijke waterstanden regelmatig voor, de rivieren zijn hierop berekend. Deze waterstanden in de zomerperiode zijn echter uitzonderlijk. Om het water sneller af te voeren richting zee heeft Rijkswaterstaat in juni stuwen in de Nederrijn en Lek en de Maas geopend. In de winterperiode zijn de stuwen regelmatig geopend, maar in de zomerperiode gebeurt dit maar weinig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat