Waterschappen in touw om wateroverlast te beperken

Door de hevige regen van de afgelopen dagen is er in verschillende delen van Noord-Brabant en Limburg sprake van wateroverlast. De waterschappen nemen maatregelen om de wateroverlast te beperken, door bijvoorbeeld tijdelijke waterkeringen in te zetten, preventief zandzakken te plaatsen en extra inspectierondes te houden.

In Limburg zit het watersysteem overvol, waardoor sommige beken buiten hun oevers treden. Waterschap Peel en Maasvallei heeft op verschillende plekken extra pompen ingezet om het overtollige water weg te krijgen.

Extra pompen en zandzakken
Waterschap Roer en Overmaas heeft om bepaalde percelen en bedrijfsterreinen te beschermen zandzakken geplaatst langs de Geleenbeek en de Rode Beek in Oud-Roosteren. Voor de actuele stand van zaken in de regio Limburg, kunt u terecht op de app WaterstandLimburg.

Maatregelen om doorstroming te verbeteren
Ook in Noord-Brabant is veel neerslag gevallen. De medewerkers van de buitendienst van waterschap Aa en Maas zijn dag en nacht in touw om het overtollige water zo goed en snel mogelijk af te voeren. Zo zijn er stuwen lager gezet om meer afvoer mogelijk te maken en is er extra gemaaid om de doorstroming van het water te verbeteren.

Van Abbemuseum
Bij waterschap De Dommel is de nieuwe waterkering bij het Van Abbemuseum in Eindhoven voor het eerst in gebruik genomen. Het waterpeil steeg zo’n 25 centimeter boven het kritieke punt, waarop de kering automatisch omhoog kwam. De innovatieve dam beschermt het museum en de kunst tegen overstroming.

Bekijk het actuele nieuws over het hoge water in Noord-Brabant op de websites van waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel

Meer informatie
Meer over Wateroverlast wateroverlast

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)