Meer ruimte voor de Lek vergroot waterveiligheid

Ruimte voor de Lek opgeleverd met gedicht Ingmar Heytze
Gedeputeerde Verbeek-Nijhof: “Nieuwe voortuin voor Nieuwegein en Vianen”

Meer waterveiligheid voor de bewoners van het gebied rond Nieuwegein en Vianen, natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute. En een veranderd landschap voor automobilisten die dagelijkse de A2 en A27 passeren. Dat is de opbrengst van het project Ruimte voor de Lek van Rijkswaterstaat bij Vianen en Nieuwegein. Donderdag 12 mei 2016 werd het project afgesloten met de voordracht van het gedicht ‘Rivierverruiming’ door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze.

Bij het project ‘Ruimte voor de Lek’ zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en ’t Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand acht centimeter lager is dan in de oude situatie. Dat lijkt niet veel maar het is een schakel in de 34 Ruimte voor Rivier projecten in Nederland die zorg dragen voor de veiligheid van vier miljoen inwoners, aldus Nelly Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. Kalfs: “Het project Ruimte voor de Lek kenmerkt zich vanaf dag één door een bijzondere samenwerking. Twee waterschappen, vier gemeenten, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat maakten samen een plan waarin vooral aandacht was voor de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. Een belangrijke doelstelling van alle Ruimte voor de Rivierprojecten is namelijk het realiseren van wensen van andere partners.”

Pont Napoleon
Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof noemt de uiterwaarden met de nieuwe natuur en recreatieve voorzieningen de ‘nieuwe voortuin voor Nieuwegein en Vianen’. “Het is ons gelukt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, bedrijven en recreanten”, aldus de gedeputeerde. Als voorbeelden noemt ze het nieuwe Toeristische Overstappunt, de veerpont Vrevia en Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve. Daarbij roemt ze ook de samenwerking met bewoners en gebruikers in het gebied. Verbeek-Nijhof: “Mede dankzij hun kennis en inbreng is het hier zo mooi geworden.” Ook liefhebbers van cultuurhistorie komen ook aan hun trekken in het gebied. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam ‘Pont Napoleon’, omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk. “Een historische plek dus, wat ook blijkt uit de vele verwijzingen naar steenovens en sluisjes die hier ooit te vinden waren”, aldus een enthousiaste gedeputeerde.

Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de Lek is één van de 34 projecten van het landelijk programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl er tussen de dijken maar weinig ruimte is. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geven Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Klaar met werken aan waterveiligheid zijn we in Nederland nooit. Ook na Ruimte voor de Rivier zullen maatregelen nodig blijven om ons land te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor actuele projecten op www.onswater.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat