Bunker gevonden op sluizencomplex IJmuiden

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, is op de westelijke landtong van het Middensluiseiland een lege bunker uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

De aangetroffen bunker ligt een halve meter onder het maaiveld en is 5 meter breed, 7 meter lang en 5,5 meter hoog. De bunker is aangetroffen tijdens het opsporen van niet gesprongen explosieven op het sluizencomplex. De bunker heeft geen archeologische waarde en wordt voor de aanleg van de nieuwe zeesluis verwijderd.

Explosieven uit WO II
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het sluizencomplex en omgeving regelmatig doelwit geweest van bombardementen. Historisch onderzoek toont dit ook aan. Aannemersconsortium OpenIJ heeft specialistische bedrijven ingehuurd om de explosieven op het land en in het water op te sporen. Ook de bunker is hierop onderzocht en is veilig gesteld.

Veiligheid
De bunker bevindt zich op het bouwterrein van de nieuwe zeesluis. Dit bouwterrein is geen openbaar toegankelijke ruimte en verboden voor onbevoegden. Vanwege de veiligheid zijn hekken geplaatst om het bouwterrein, om onbevoegde betreding te voorkomen.

Aanleg nieuwe zeesluis
De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ, in opdracht van Rijkswaterstaat, aan de nieuwe sluis, die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep zal worden.

De zeesluis in IJmuiden wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld. Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Niet alleen vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Er wordt dus gebouwd met weinig ruimte. De aanleg start begin 2016. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat