Lancering Europees handboek overstromingsbeleid

Een stapsgewijze aanpak met inspirerende praktijkvoorbeelden

Stedelijke ontwikkeling en klimaatverandering verhogen het risico op overstromingen in Europa. Maar hoe kan dit risico het beste worden beheerst? Het STAR-FLOOD team, een internationaal consortium van onderzoekers en adviseurs, ontwikkelde het Praktijkhandboek dat een stapsgewijze aanpak introduceert voor het verbeteren van het overstromingsrisicobeheer. Op 14 april presenteerde het team in Wenen hun belangrijkste bevindingen aan hoogwaterbeheerders uit alle Europese lidstaten.

Gebrek aan integraal beleid van overstromingsrisico’s
Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op overstroming van rivieren en door hevige neerslag toe. Bovendien nemen de gevolgen van een overstroming toe door stedelijke ontwikkeling. Veel landen en steden in Europa missen echter een integrale aanpak van overstromingsrisico’s. Binnen het STAR-FLOOD-project hebben tien partners vier jaar lang onderzoek gedaan in zes landen en 18 stedelijke regio’s. De resultaten hiervan helpen hoogwaterbeheerders in Europa om hun een integrale aanpak te ontwikkelen en te implementeren. De meest relevante resultaten zijn de analyse van hoogwaterbeheer en governance in België, Engeland, Frankrijk, Nederland, Polen en Zweden; de internationale vergelijking; het advies over de inrichting van overheidsstructuren; en de conclusies en aanbevelingen.

Een stapsgewijze aanpak
De drie Policy Briefs vatten de belangrijkste lessen van het project samen op het niveau van de Europese Commissie en aan de onderzochte landen. Het Praktijkhandboek introduceert een stapsgewijze aanpak voor verbetering van het overstromingsrisicobeheer. Het doel is om beleidsmakers en andere actoren te inspireren om hun praktijk kritisch tegen het licht te houden en te leren van de praktijk in andere landen.

Het eerste officiële exemplaar
Dr. Dries Hegger en mr. Willemijn van Doorn-Hoekveld van de Universiteit Utrecht hadden de eer om het eerste officiële exemplaar van het Praktijkhandboek en de Policy Briefs te overhandigen aan de voorzitters van de WGF: Ioannis Kavvadas (Europese Commissie), Clemens Neuhold (Oostenrijk) en Barbro Näslund-Landenmark (Zweden). Het Praktijkhandboek is ontwikkeld door Sweco (voorheen Grontmij) en is nu voor het publiek beschikbaar als interactieve, online versie en als pdf-rapport in 5 talen. Alle STAR-FLOOD-producten kunnen worden geraadpleegd de website van STAR-FLOOD

STAR-FLOOD is gefinancierd vanuit het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

Sustainability Universiteit Utrecht
Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Universiteit Utrecht (UU)