Meer zand voor stranden Zuidwest Walcheren

Rijkswaterstaat start rond 18 april 2016 met de werkzaamheden voor het ophogen van een groot deel van het strand tussen Westkapelle en Vlissingen. Baggerschepen brengen tussen half april en eind juni in totaal zo’n 1,35 miljoen m3 zand aan. Hierdoor blijft Walcheren goed beschermd tegen de zee.

Vanaf half april brengen baggerschepen in totaal 650.000 kubieke meter zand aan op het strand tussen hotel Arion (strandpaal 34.58) aan de boulevard van Vlissingen en paviljoen de Boomerang (strandpaal 29.50) bij Dishoek. Daarna wordt 700.000 kubieke meter zand aangebracht tussen strandpaal 21.95 in Westkapelle (bij opgang Troaljewerk) en strandpaal 26.94 bij Zoutelande (bij opgang Bramendal). De voorbereiding en de aanvoer van het benodigde materieel vindt vanaf volgende week plaats. Voor de zomer is het werk afgerond.

Toegang strand
Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers op het strand en op zee blijven recreëren. Alleen op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Dit gebied is afgezet vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Om te voorkomen dat hun hond het werkterrein betreedt, wordt hondenbezitters verzocht de hond in de buurt van het werkgebied aangelijnd te houden. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip en de aanvoerbuizen. Daar waar gewerkt wordt, is het ook niet toegestaan om langs de waterlijn het werkgebied te passeren, zowel op zee als op het strand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Kustonderhoud
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Meer informatie
Rijkswaterstaat Projectpagina Kustonderhoud

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat