Aardobservatie op de kaart

In de wereld van vandaag is de beschikbaarheid van data en informatie enorm toegenomen en onontbeerlijk geworden voor vele toepassingen. Aardobservatie (AO) is één van de methodes om data te verzamelen en tot informatie te verwerken. Niettemin is AO vaak nog omgeven door onbekendheid, zeker bij het grote publiek. En dat terwijl op velerlei vlakken AO toepassingen al gebruikt worden, of het nu gaat de vitale infrastructuur, voor het meten van klimaatverandering, of voor waterbeheer. Op veiligheidsgebied kan de beschikbaarheid van informatie een groot verschil maken ter assistentie van politiediensten, in het kader van militaire operaties, of om bijvoorbeeld smokkelactiviteiten te traceren. Ook zijn er veel economische kansen voor het verwerken en toepassen van satellietdata.

Om de wereld van aardobservatie en het economische potentieel ervan meer inzichtelijk te maken heeft HCSS het rapport ‘Aardobservatie op de Kaart’ geproduceerd. Het laat zien hoe de sector zich op technologisch vlak heeft ontwikkeld, welke (veiligheids)toepassingen er allemaal mogelijk zijn (nu en in de nabije toekomst), en hoe het potentieel van de sector in Nederland (upstream en downstream) beter kan worden geëxploiteerd voor versterkte samenwerking. Voor dit laatste is een aantal scenario’s voor clustervorming ontwikkeld. Tenslotte doet het rapport een aantal suggesties om te kunnen programmeren op basis van een aantal concrete thema’s of projecten.

Het rapport is bedoeld om het grotere publiek – en met name de veiligheidssector – te informeren over aardobservatie en de mogelijkheden ervan, maar wil tevens een aanzet zijn om verdergaande samenwerking te stimuleren in wat nu nog een gefragmenteerde sector is. In een maatschappij die alsmaar meer om informatie draait is aardobservatie een onmisbaar ingrediënt. Tijd dus voor het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen om de uitdaging aan te gaan en aardobservatie in Nederland en daarbuiten op de kaart te zetten!

Dit rapport is mede tot stand gekomen met steun van Netherlands Space Office (NSO), Innovation Quarter, TNO en The Hague Security Delta (HSD)
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: The Hague Centre for Strategic Studies

Aardobservatie op de kaart | Infrasite

Aardobservatie op de kaart

In de wereld van vandaag is de beschikbaarheid van data en informatie enorm toegenomen en onontbeerlijk geworden voor vele toepassingen. Aardobservatie (AO) is één van de methodes om data te verzamelen en tot informatie te verwerken. Niettemin is AO vaak nog omgeven door onbekendheid, zeker bij het grote publiek. En dat terwijl op velerlei vlakken AO toepassingen al gebruikt worden, of het nu gaat de vitale infrastructuur, voor het meten van klimaatverandering, of voor waterbeheer. Op veiligheidsgebied kan de beschikbaarheid van informatie een groot verschil maken ter assistentie van politiediensten, in het kader van militaire operaties, of om bijvoorbeeld smokkelactiviteiten te traceren. Ook zijn er veel economische kansen voor het verwerken en toepassen van satellietdata.

Om de wereld van aardobservatie en het economische potentieel ervan meer inzichtelijk te maken heeft HCSS het rapport ‘Aardobservatie op de Kaart’ geproduceerd. Het laat zien hoe de sector zich op technologisch vlak heeft ontwikkeld, welke (veiligheids)toepassingen er allemaal mogelijk zijn (nu en in de nabije toekomst), en hoe het potentieel van de sector in Nederland (upstream en downstream) beter kan worden geëxploiteerd voor versterkte samenwerking. Voor dit laatste is een aantal scenario’s voor clustervorming ontwikkeld. Tenslotte doet het rapport een aantal suggesties om te kunnen programmeren op basis van een aantal concrete thema’s of projecten.

Het rapport is bedoeld om het grotere publiek – en met name de veiligheidssector – te informeren over aardobservatie en de mogelijkheden ervan, maar wil tevens een aanzet zijn om verdergaande samenwerking te stimuleren in wat nu nog een gefragmenteerde sector is. In een maatschappij die alsmaar meer om informatie draait is aardobservatie een onmisbaar ingrediënt. Tijd dus voor het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen om de uitdaging aan te gaan en aardobservatie in Nederland en daarbuiten op de kaart te zetten!

Dit rapport is mede tot stand gekomen met steun van Netherlands Space Office (NSO), Innovation Quarter, TNO en The Hague Security Delta (HSD)
.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: The Hague Centre for Strategic Studies