Meer zand voor het strand Brouwersdam

Foto: Ivo Ketelaar

Rijkswaterstaat is op 7 september gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het strand van de Brouwersdam voor het ophogen van het strand. Zandzuigers brengen tussen begin oktober en half december 2015 in totaal zo’n 500.000m3 zand aan.

Door zee en wind raakt de kust in het Deltagebied voortdurend zand kwijt. Maar ook door de stijgende zeespiegel verliest de kust hier terrein. Het recreatiestrand voor de Brouwersdam wordt steeds smaller en verplaatst zich richting Ouddorp. Zonder onderhoud kan de Deltakust op lange termijn niet meegroeien met de zeespiegel en verdwijnt het recreatiestrand. Door het opspuiten van nieuw zand wordt het recreatiestrand breder en hoger en blijft het zo’n 10 jaar langer in stand. Geleidelijk verspreidt het zand zich breder over het Deltagebied en groeit de kust mee met de zeespiegel. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee en gaan recreatie en veiligheid hand in hand.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kunt u op het zand en op zee recreëren. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Dit gebied is afgezet. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip en de aanvoerbuizen. Daar waar gewerkt wordt, is het ook niet toegestaan om langs de waterlijn het werkgebied te passeren, zowel op zee als op het strand. Dit gebied is gemarkeerd met boeien. Hondenbezitters worden verzocht de hond aangelijnd te houden. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Samenwerking door slim om te gaan met zand
De suppletie van het recreatiestrand voor de Brouwersdam is mogelijk door drie dingen:

  • Door een keer niet te suppleren bij de Kop van Schouwen, wordt er éénmalig zand uitgespaard. Er is voor gekozen dit zand elders langs de kust van Schouwen in te zetten, zodat het wel aan dit gebied ten goede komt. De duinen in de Kop van Schouwen zijn zo breed dat een beperkte afslag van de duinen geen enkel probleem oplevert voor de kustveiligheid. Daarbij ligt dit kustgebied gunstig ten opzichte van de heersende windrichting, waardoor zand vanaf het strand in de duinen wordt geblazen. Deze dynamiek zorgt voor natuurherstel in de Kop van Schouwen.
  • Daarnaast is er vanuit Rijkswaterstaat zand beschikbaar om de hele Nederlandse kust te laten meestijgen met de zeespiegel. Een deel van dit zand wordt ingezet bij de Brouwersdam.
  • Omdat er voor Rijkswaterstaat meerkosten zijn om zand op het strand van de Brouwersdam aan te brengen), dragen de lokale ondernemers, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bij in de kosten.

Door deze samenwerking en het slim omgaan met zand wordt het recreatiestrand op de Brouwersdam groter, ontwikkelt en herstelt de natuur zich op de Kop van Schouwen (Natura2000 gebied) en blijft de Deltakust veilig.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over bescherming tegen de zee op de pagina Kustonderhoud

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een Infrasite Premium abonnement voor € 12,- per maand.

ABONNEREn

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat