Start werkzaamheden nieuw walradarsysteem langs Noordzeekanaal

Rijkswaterstaat start medio juli 2015 met het aanpassen van het walradarsysteem langs het Noordzeekanaal. Dit is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe zeesluis.

Waarom een walradarsysteem?
Een walradarsysteem zorgt voor een veilige verkeersbegeleiding van schepen. Het geeft continu een actueel verkeersbeeld van de scheepvaart. De radarmasten zenden radargolven uit in de richting van schepen en ontvangen de door de schepen gereflecteerde radargolven weer terug. Uit deze informatie kunnen onder meer richting, afstand en snelheid bepaald worden. Het walradarsysteem beschikt ook over een marifoniesysteem waarmee het contact met de verkeersleiders wordt onderhouden en de schippers onderling met elkaar kunnen communiceren.

Locatie nieuwe masten
Het nieuwe walradarsysteem bestaat uit 4 walradarmasten. Een van de masten komt te staan op het Spuigebouw naast het gemaal. Deze mast wordt 40 meter hoog en krijgt een radarsensor en marifoonantennes. Op het Pontplein vervangen we de bestaande mast van 12 meter door een mast van 25 meter. Bij de deurenbergplaats (op het vierde eiland oost) komt een mast van 25 meter te staan en op het Zuidersluiseiland (eerste eiland west) bouwen we een 40 meter hoge mast met marifoonantennes.

Planning
In week 29 starten we met werkzaamheden op Zuidersluiseiland voor de realisatie van voeding en glasvezel. In week 35 worden gelijke werkzaamheden uitgevoerd op de deurenbergplaats. In week 40 worden op alle vier locaties nieuwe masten geplaatst. Hiervoor trillen we buispalen in, waarin we de masten met behulp van een opbouwstuk verankeren. Na het plaatsen van de nieuwe masten volgt een periode van 6 weken voor het realiseren van de installatie-onderdelen infra, de radarinstallatie en het marifoonsysteem.

Beperkte hinder
We voeren de werkzaamheden grotendeels uit vanaf het water waardoor er beperkt verkeershinder zal zijn. Alleen bij het plaatsen van de nieuwe mast op het spuigebouw wordt gebruik gemaakt van een kraan die wordt opgesteld aan de Noordersluisweg. Het intrillen van de buispalen is hoorbaar, maar niet te vergelijken met het geluid van heien.

Effecten omgeving
De masten zijn hoog en de straling die uitgezonden wordt is zo laag dat wanneer deze onder de mast gemeten wordt, bijna nihil is en ruim onder de door de overheid gestelde gezondheidsnormen blijft. Bovendien stralen de masten alleen naar de waterkant. Richting de landzijde is de straling geblokkeerd om reflectie van de landzijde te voorkomen. Hierdoor is er geen straling richting land mogelijk.

Meer weten over de bouw van de nieuwe zeesluis? Neem dan een kijkje op de projectpagina IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat