Minister Schultz start verkenning waterveiligheid Marken

Om de waterveiligheid voor Marken in de toekomst veilig te stellen, start een verkenning. In de afgelopen periode is er samen met bewoners, betrokken overheden en andere belanghebbenden in een pilot gezocht naar goede (meerlaagsveiligheids) oplossingen, passend bij Marken.

Met meerlaagsveiligheid wordt een combinatie van dijkversterking, ruimtelijke inrichting en weten wat te doen in geval van een overstroming bedoeld.

In de pilot is vanuit het nieuwe waterveiligheidsbeleid en de karakteristieken van Marken gezocht naar oplossingen in alle drie de lagen. Hierdoor zijn er naast gebruikelijke versterkingsoplossingen ook innovatieve maatregelen in beeld gekomen. Zo is er bijvoorbeeld onderzocht of het vaker, maar minder zwaar versterken van de dijk een alternatief kan zijn. Dit biedt kansen voor de verzakkingsproblematiek en de landschappelijke kwaliteiten van het eiland. Ook is op initiatief van de bewoners van Marken gekeken naar een nieuwe kering op zand. Uit de pilot is gebleken dat bij een korte termijn opgave zoals op Marken het lastig is om de benodigde veiligheid via maatregelen op gebied van ruimtelijke inrichting (laag 2) te bereiken. Op de langere termijn biedt waterrobuust inrichten wel kansen. In het vervolg worden deze opties verder verkend.

In de verkenning zullen samen met bewoners en betrokken overheden verschillende oplossingen voor dijkversterking verder worden uitgewerkt (laag 1). Daarnaast wordt een vervolgonderzoek gestart naar oplossingen in verbeteren van de crisisbeheersing (laag 3). Het doel is dat mensen zich meer bewust worden van wat wonen in een laaggelegen gebied betekent en hoe ze in geval van nood moeten handelen. Zo wordt door de gezamenlijke overheden gewerkt aan blijvende veiligheid, passend bij het landschap en de cultuurhistorie op Marken.

In het voorjaar van 2016 zal de minister besluiten over een voorkeursalternatief en de realisatie zal starten in 2018.

Bekijk ook de projectpagina Marken: pilot meerlaagsveiligheid

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland

Minister Schultz start verkenning waterveiligheid Marken | Infrasite

Minister Schultz start verkenning waterveiligheid Marken

Om de waterveiligheid voor Marken in de toekomst veilig te stellen, start een verkenning. In de afgelopen periode is er samen met bewoners, betrokken overheden en andere belanghebbenden in een pilot gezocht naar goede (meerlaagsveiligheids) oplossingen, passend bij Marken.

Met meerlaagsveiligheid wordt een combinatie van dijkversterking, ruimtelijke inrichting en weten wat te doen in geval van een overstroming bedoeld.

In de pilot is vanuit het nieuwe waterveiligheidsbeleid en de karakteristieken van Marken gezocht naar oplossingen in alle drie de lagen. Hierdoor zijn er naast gebruikelijke versterkingsoplossingen ook innovatieve maatregelen in beeld gekomen. Zo is er bijvoorbeeld onderzocht of het vaker, maar minder zwaar versterken van de dijk een alternatief kan zijn. Dit biedt kansen voor de verzakkingsproblematiek en de landschappelijke kwaliteiten van het eiland. Ook is op initiatief van de bewoners van Marken gekeken naar een nieuwe kering op zand. Uit de pilot is gebleken dat bij een korte termijn opgave zoals op Marken het lastig is om de benodigde veiligheid via maatregelen op gebied van ruimtelijke inrichting (laag 2) te bereiken. Op de langere termijn biedt waterrobuust inrichten wel kansen. In het vervolg worden deze opties verder verkend.

In de verkenning zullen samen met bewoners en betrokken overheden verschillende oplossingen voor dijkversterking verder worden uitgewerkt (laag 1). Daarnaast wordt een vervolgonderzoek gestart naar oplossingen in verbeteren van de crisisbeheersing (laag 3). Het doel is dat mensen zich meer bewust worden van wat wonen in een laaggelegen gebied betekent en hoe ze in geval van nood moeten handelen. Zo wordt door de gezamenlijke overheden gewerkt aan blijvende veiligheid, passend bij het landschap en de cultuurhistorie op Marken.

In het voorjaar van 2016 zal de minister besluiten over een voorkeursalternatief en de realisatie zal starten in 2018.

Bekijk ook de projectpagina Marken: pilot meerlaagsveiligheid

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland