WaterWorks2014: met Europa investeren in waterinnovatie

In het project ERA-NET WaterWorks2014 financieren 18 Europese landen onderzoeks- en innovatieprojecten rondom water. Het doel: samen Europese uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit- en veiligheid oplossen. Hiervoor selecteert en betaalt elk land een eigen nationale deelnemer volgens de landelijke regelgeving. Rijkswaterstaat doet dit namens Nederland via een aanbesteding die start op 2 maart 2015.

Het Joint Programming Initiative on Water, een samenwerkingsverband van Europese landen, en de Europese Commissie (EC) zijn initiatiefnemers van WaterWorks2014. De EC draagt financieel bij aan het project.

Call for proposals
In de call for proposals voor WaterWorks2014 worden internationale consortia van kennisinstellingen en ondernemingen opgeroepen om voorstellen in te dienen voor minstens een van onderstaande uitdagingen.

Onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve oplossingen en diensten voor:

  • Waterzuivering, hergebruik, recycling en ontzilting
  • Waterbeheer
  • Vermindering van de gevolgen van extreme hoogwater- en droogteomstandigheden op de schaal van een stroomgebied

Nederlandse partners van Rijkswaterstaat kunnen zich alleen aanmelden en inschrijven voor het derde thema.

Planning aanmelding
Alle details over WaterWorks2014 – projectafbakening en thema’s, criteria voor projecten en consortia en financiering – staan in de zogenoemde Guidelines for Applicants: een gedetailleerde handleiding voor het indienen van projecten, die vanaf 2 maart 2015 te vinden is op de website van het Joint Programming Initiative on Water Vanaf die datum kunnen Nederlandse kennisinstellingen en ondernemingen zich ook aanmelden bij Rijkswaterstaat via TenderNed en e-mail. Dit is mogelijk tot 4 mei 2015 12.00 uur.

Meer informatie over waterinnovatie
Bekijk ook de pagina Innovatie voor waterveiligheid

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: P. Rood en Zonen BV

WaterWorks2014: met Europa investeren in waterinnovatie | Infrasite

WaterWorks2014: met Europa investeren in waterinnovatie

In het project ERA-NET WaterWorks2014 financieren 18 Europese landen onderzoeks- en innovatieprojecten rondom water. Het doel: samen Europese uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit- en veiligheid oplossen. Hiervoor selecteert en betaalt elk land een eigen nationale deelnemer volgens de landelijke regelgeving. Rijkswaterstaat doet dit namens Nederland via een aanbesteding die start op 2 maart 2015.

Het Joint Programming Initiative on Water, een samenwerkingsverband van Europese landen, en de Europese Commissie (EC) zijn initiatiefnemers van WaterWorks2014. De EC draagt financieel bij aan het project.

Call for proposals
In de call for proposals voor WaterWorks2014 worden internationale consortia van kennisinstellingen en ondernemingen opgeroepen om voorstellen in te dienen voor minstens een van onderstaande uitdagingen.

Onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve oplossingen en diensten voor:

  • Waterzuivering, hergebruik, recycling en ontzilting
  • Waterbeheer
  • Vermindering van de gevolgen van extreme hoogwater- en droogteomstandigheden op de schaal van een stroomgebied

Nederlandse partners van Rijkswaterstaat kunnen zich alleen aanmelden en inschrijven voor het derde thema.

Planning aanmelding
Alle details over WaterWorks2014 – projectafbakening en thema’s, criteria voor projecten en consortia en financiering – staan in de zogenoemde Guidelines for Applicants: een gedetailleerde handleiding voor het indienen van projecten, die vanaf 2 maart 2015 te vinden is op de website van het Joint Programming Initiative on Water Vanaf die datum kunnen Nederlandse kennisinstellingen en ondernemingen zich ook aanmelden bij Rijkswaterstaat via TenderNed en e-mail. Dit is mogelijk tot 4 mei 2015 12.00 uur.

Meer informatie over waterinnovatie
Bekijk ook de pagina Innovatie voor waterveiligheid

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: P. Rood en Zonen BV

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl