Waterinnovatieprijs 2014 voor composiet sluisdeuren Wilhelminakanaal

De composiet sluisdeuren voor de nieuwe sluis III in het project verbreding Wilhelminakanaal Tilburg zijn vóór productie en plaatsing al in de prijzen gevallen. De Unie van Waterschappen reikte in de categorie ‘Droge voeten’ aan fabrikant Fibercore Europe de Waterinnovatieprijs uit. Het gaat om een landelijke prijs voor vernieuwende waterinitiatieven die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen.

Het gebruik van composiet sluisdeuren is een gezamenlijk initiatief van provincie Noord-Brabant, bouwcombinatie Heijmans-Boskalis en Rijkswaterstaat. Fibercore Europe ontwerpt en produceert de deuren als specialistisch onderaannemer bij de bouwcombinatie.

Primeur
Met de toepassing van composiet sluisdeuren heeft het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg van Rijkswaterstaat een primeur. De nieuwe sluis III wordt medio 2015 namelijk voorzien van de grootste composiet sluisdeuren van de wereld. De grootste puntdeuren meten elk 6,2 x 12,5 meter; de kleinere variant elk 6,2 x 5 meter. Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik van vezelversterkte kunststoffen, omdat dit materiaal sterk, duurzaam, licht en onderhoudsarm is. Daarnaast beperkt dit het onttrekken van hardhout voor sluisdeuren uit wereldwijde bosarealen. In het voorjaar van 2015 gaan de sluisdeuren in productie.

Waterinnovatieprijs
De Unie van Waterschappen reikte voor de derde keer de Waterinnovatieprijs uit. Met deze prijs benadrukt ze het nationale belang van innovaties op het gebied van water, het delen van ‘best practices’ en het belang van onderlinge samenwerking tussen het bedrijfsleven/MKB, kennisinstellingen, overheden en iedereen met een passie voor waterbeheer in Nederland.

Het juryrapport over de composiet sluisdeuren:
‘Een krachtige en doelmatige innovatie. Het is een duidelijke opschaling van een techniek in opkomst. Het innovatieve karakter zit met name in de toepassing van vezelversterkte kunststof in waterbeheer. De kwaliteit van het product is hoog, het is duurzaam en kostenbewust. Door de plaatsing van een vijzelturbine ontstaat een win-win situatie. Het product kan daarnaast op brede schaal worden toegepast. Door de grootte en de daarmee gepaard gaande kennisopbouw heeft het potentie voor export.’

Project verbreding Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe oeverdamwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar klasse IV-schepen kunnen keren. Rijkswaterstaat werkt zo samen met gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat