Meldplicht en aangepaste snelheid bocht Steyl

Rijkswaterstaat werkt aan de verruiming van bocht Steyl in de Maas, benedenstrooms van sluiscomplex Belfeld. Vanwege graafwerkzaamheden is bij de toch al krappe bocht tijdelijk minder ruimte. Daarom dient het passerende scheepvaartverkeer vanaf 29 september (week 40) rekening te houden met een meldplicht en aanpassing van de vaarsnelheid.

In week 40 wordt er ook scheepvaartbegeleiding ingezet. Rijkswaterstaat verruimt de bocht in de Maas waardoor in de toekomst groter schepen (Klasse Vb) kunnen varen. De veiligheidsmaatregelen gelden tot eind november.

Langs de Maas zijn voor de uitvoering de benodigde borden geplaatst om de scheepvaart te attenderen op de werkzaamheden en de meldplicht. Hierop wordt extra toegezien. Het meest kritische punt qua vaarwegbreedte en zichtlengte voor de scheepvaart ligt bovenstrooms bij het begin van de bochtverruiming over een lengte van circa 225 meter. Op dit punt duren de baggerwerkzaamheden circa een week waarbij er scheepvaartbegeleiding aanwezig is. Daarna wordt bekeken of dit een vervolg nodig heeft.

Ruimere bocht

Bocht Steyl is een van de krapste bochten in de scheepvaartroute van de Maas. Grotere transportschepen kunnen hier moeilijk manoeuvreren, zeker wanneer er veel waterafvoer is. De binnenbocht wordt met maximaal 40 meter verbreed en de vaarweg wordt verdiept van 4.70 naar 5,20 meter. Zo wordt de vaarweg geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart en kan de scheepvaart vlotter de bocht nemen. Eind van het jaar is de bochtverruiming gereed.

Maasroute

De werkzaamheden zijn een onderdeel van het project Maasroute van de Maaswerken. De vaarroute van Weurt tot aan Maastricht wordt geschikt gemaakt voor de zogenaamde tweebaksduwvaart. Dit zijn schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11.4 meter en een diepgang van 3.5 meter. Om deze grotere schepen toe te kunnen laten, moet Rijkswaterstaat onder meer de rivierbedding verdiepen, bochten verruimen, bruggen verhogen, het Julianakanaal verbreden en sluizen aanleggen en verlengen. Mede gefinancierd door TEN-subsidie van de Europese unie.

Bekijk ook de projectpagina Maas: verruiming bocht Steyl en de projectpagina Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat