Internationale meetcampagne Zandmotor van start: MegaPEX2014

Van 15 september tot en met 27 oktober vindt rondom de Zandmotor een grote meetcampagne plaats met internationale onderzoekers vanuit allerlei disciplines, onder de noemer MegaPEX2014. Gedurende die zes weken wordt de standaard aanwezige meetapparatuur uitgebreid met veel extra materieel. In totaal worden meer dan twintig verschillende meetopstellingen gerealiseerd die het gedrag van de Zandmotor op kleine en grote schaal vastleggen, waaronder de stroming, verspreiding van zand, en de aanwezige flora en fauna.

Zandmotor

Sinds 2011 ligt de Zandmotor als een schiereiland voor de kust van Zuid-Holland, waar het is neergelegd als een 128 hectare grote innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen.

Meer over de Zandmotor: http://www.dezandmotor.nl

Lopend onderzoek

De Zandmotor is een pilotproject. Daarom volgen ook onze wetenschappers nauwkeurig hoe de Zandmotor zich ontwikkelt. Hiervoor is kennisontwikkelingsproject gestart waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken. Om na te gaan of de Zandmotor werkt zoals verwacht, wordt op verschillende manieren de ontwikkeling in kaart gebracht. Dit lopende onderzoek richt zich op stroming, verspreiding van zand, flora en fauna, zwemveiligheid, duinontwikkeling, grondwater en recreatief gebruik.

MegaPEX2014

Doel van MegaPEX2014 is om in één keer gelijktijdig heel veel verschillende soorten data te verzamelen, door onderzoekers wereldwijd in de gelegenheid te stellen extra metingen en bemonstering te doen. De data wordt op verschillende manieren verzameld, onder andere door een radarinstallatie, door diepte- en hoogtemetingen met jetski’s, stromingsboeien, door observaties en inventarisaties ter plaatse en met de Argusmast. Daarnaast wordt een onbemande helikopter (drone) ingezet om de golven en stroming te meten en zal een uitgebreide meetopstelling zandkorrels tellen die over het strand stuiteren onder invloed van de wind. Door alle data met elkaar te verbinden, kan na afloop veel meer worden afgeleid over de verschillende processen die plaatsvinden op en rond de Zandmotor.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TU Delft