Witteveen+Bos realiseert tracebesluit in korte tijd door pilot BVP

Sinds gister ligt het tracébesluit (TB) voor de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein ter inzage. Witteveen+Bos maakte dit TB in opdracht van Rijkswaterstaat, nadat zij in juli 2013 ook het ontwerptracébesluit (OTB) had opgeleverd. Bijzonder aan dit project is dat er twee jaar na de start van de planstudie een tracébesluit ligt. Dit is relatief snel voor een dergelijk besluit. De snelheid is onder meer te danken aan het toepassen van prestatie-inkoop bij deze planstudie.

Best Value Procurement

De planstudie 3e kolk Prinses Beatrixsluis was voor Rijkswaterstaat een pilotproject om de toepasbaarheid van prestatie-inkoop (Best Value Procurement, BVP) bij planstudies te verkennen, in eerste instantie voor het OTB. Daarbij liet Rijkswaterstaat de regie los, zodat de adviseurs van Witteveen+Bos hun eigen aanpak konden kiezen binnen de eisen van Rijkswaterstaat: snelheid, kwaliteit en zorgvuldigheid. Dit leidde tot de snelle realisatie van het ontwerptracébesluit. Theo Verhooren van Rijkswaterstaat: ‘Het maakt het verloop van het project voor ons anders: het vraagt moed om de touwtjes uit handen te geven en de inhoud los te laten. Witteveen+Bos pakte haar nieuwe rol goed op.’ Berto Meeuwissen, projectmanager bij Witteveen+Bos: ‘Door de vrijheid die we kregen, konden wij onze eigen aanpak kiezen. Daarmee werden we als expert uitgedaagd om tot slimme oplossingen te komen en werkte de pilot Best Value Procurement erg goed.’

Ook BVP bij vertaling naar tracébesluit

Op het OTB is een beperkt aantal zienswijzen ingediend. Op onderdelen gaven deze aanleiding tot aanpassingen in het besluit. Voor de Nota van Antwoord en het doorvoeren van deze aanpassingen om te komen tot het tracébesluit, is het principe van werken volgens BVP doorgezet. De nadruk lag daarbij op het borgen van integraliteit en consistentie en het beheersen van planningsrisico’s. Daar zijn de samenstelling van het team, de aanpak en de frequentie van intern afstemmingsoverleg op geënt. Uit de toegepaste kwaliteitstoetsen bleek dat Witteveen+Bos deze aanpassingen met de gekozen aanpak snel en op een goede manier kon doorvoeren.

Ruimte tijdens uitvoering

Eén van de inhoudelijke uitdagingen was om een tracébesluit te maken dat geschikt is om ook de opdrachtnemer van de uitvoering ruimte te geven voor een eigen aanpak. Via meerdere ontwerprondes hebben we uitgebreid verkend hoe we dit in het ontwerp van de kolk, de te verleggen dijken en het TB vorm konden geven. Het vastgestelde besluit en het achterliggende referentieontwerp bieden een goede balans tussen rechtszekerheid voor de burger en keuzevrijheid voor de aannemer. Door het genomen tracébesluit is de weg vrij voor de volgende fase van het project: de daadwerkelijke realisatie van de 3e kolk.

Derde sluiskolk

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Om een betere doorstroming van de scheepvaart te bereiken, verbreedt het Rijk het Lekkanaal en bouwt een derde sluiskolk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Witteveen+Bos