Open Monumentendag zondag 14 september: Sluis III Wilhelminakanaal open

Zondag 14 september stelt Rijkswaterstaat tijdens de Open Monumentendag de monumentale sluis III van het Wilhelminakanaal in Tilburg open voor publiek. Bezoekers zijn van 11.00 tot 17.00 uur van harte welkom op een deel van het sluiscomplex aan de Dongensekanaaldijk 3.

Medewerkers van Rijkswaterstaat geven tekst en uitleg over het rijksmonument én het lopende project verbreding Wilhelminakanaal. Vanaf het complex zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe sluis III goed zichtbaar.

Landelijk stelt Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september nog twaalf locaties open voor publiek. Alleen in Tilburg is de openstelling op zondag.

Tweetraps-bajonetsluis uit 1917

Sluis III werd in 1917 gebouwd om het grote verschil in de waterstand van het Wilhelminakanaal op te vangen. Nu, bijna 100 jaar later, is de sluis nog de enige tweetraps-bajonetsluis met een dubbele kolk in Nederland. Inclusief de bijbehorende dienstgebouwen: een dubbele woning voor de sluiswachter en zijn knecht, een bedieningshuisje, een loods en schakelhuis/pompgebouw. De sluis is inmiddels aangewezen als industrieel rijksmonument, omdat het gehele complex nog in oorspronkelijke staat verkeert. Het is dan ook het laatste, goed bewaard gebleven voorbeeld van dit type sluiscomplex.

Project verbreding Wilhelminakanaal

Op dit moment wordt het Wilhelminakanaal in Tilburg door Rijkswaterstaat, in samenwerking met gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant over een lengte van bijna 5 kilometer breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluis II en de monumentale sluis III vervangen door één nieuwe sluis. De nieuwe sluis III met composiet sluisdeuren bespaart het scheepsverkeer vanaf 2016 een halfuur reistijd. De monumentale sluis III blijft wel in gebruik als waterkering.

Rijkswaterstaat werkt zo samen met gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat