Informatiebijeenkomst renovatie Koninginnensluis in Fort Vreeswijk

Het komende jaar start Rijkswaterstaat met de uitvoerende werkzaamheden aan de monumentale Koninginnensluis, Wilhelminabrug en Emmabrug. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

‘We weten nu meer over de planning en de werkmethodes’, zegt Jitka IJsselstijn, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘Daarom informeren we omwonenden en belangstellenden op maandag 15 september tussen 19.00 en 21.00 over de laatste ontwikkelingen.’

Koninginnensluis

De Koninginnensluis is een Rijksmonument, dat gebouwd is tussen 1882 en 1886 en dat onderdeel uitmaakt van het Merwedekanaal. In 1892 werd het officieel geopend. Door de enorme groei van het scheepvaartverkeer en de grootte van de schepen zijn de sluis en de bruggen toe aan een grondige renovatie. Ooms Construction heeft onlangs hiervoor opdracht gekregen van Rijkswaterstaat. Zij zijn nu met de voorbereidingen bezig om straks in februari en maart 2015 in korte tijd de renovatiewerkzaamheden uit te voeren, zodat het scheepvaartverkeer, wegverkeer, evenementen en de omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden.

Informatiebijeenkomst

Om te laten zien wat Rijkswaterstaat en Ooms Construction precies gaan doen de komende tijd, is er op maandag 15 september 2014, tussen 19.00 en 21.00 uur een informatiebijeenkomst in Fort Vreeswijk. Onderwerpen tijdens die avond zijn onder meer de planning, mogelijke hinder en omleidingen voor de omgeving, stremmingen over de Wilhelminabrug, aanzicht van de sluis na renovatie, uitleg over de werkzaamheden, evenementen en vergunningen. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein en Ooms Construction.

Meer informatie

Meer weten over de ontwikkelingen van de Koninginnensluis en de bruggen? Kijk dan op de Facebookpagina Renovatie Koninginnensluis of op de projectpagina Merwedekanaal: renovatie Koninginnensluis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat