Tracebesluit: 3e kolk PrinsesBeatrixsluis, verbreding Lekkanaal dichterbij

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft in augustus 2014 het Tracébesluit (TB) getekend voor de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.

Hiermee is de realisatie van dit project een stap dichterbij gekomen. Het Tracébesluit ligt van 8 september tot en met 20 oktober 2014 ter inzage. Van 9 september tot en met 20 oktober 2014 staat het Tracébesluit tevens open voor beroep bij de Raad van State.

Wijzigingen in TB

Het Tracébesluit kent een aantal wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Deze zijn:

  • Een aanpassing in de wegontsluiting richting de Achterweg, naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
  • Een aanpassing in de wegontsluiting nabij de sluis. Een aanpassing van het Landschapsplan betreffende de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, naar aanleiding van intensief overleg met omgevingspartijen.
  • Een nieuw aan te leggen parkeerplaats langs de Lekdijk in ’t Waalse Waard in het kader van het project Ruimte voor de Lek.
  • Een verdere uitwerking van de compensatieopgave in het kader van de Flora- en faunawet.

Inzien en beroep

Iedereen die dat wil, kan het TB en de bijbehorende documenten inzien. Ze liggen van maandag 8 september tot en met maandag 20 oktober 2014 ter inzage op de volgende plekken:

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag.
  • Het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht.
  • Het gemeentelijk informatiecentrum van Nieuwegein (Stadsplein 1)
  • Het gemeentelijk informatiecentrum van Houten (Onderdoor 25).
  • Het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht.

De stukken zijn ook vanaf 8 september online te bekijken op de website van het Platform Participatie.

Gedurende de periode van 9 september tot en met 20 oktober 2014 staat het TB tevens open voor beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden die een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit hebben ingediend, kunnen van 9 september tot en met 20 oktober 2014 beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit naar voren hebben gebracht.

Het project

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis en het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Om een betere doorstroming van de scheepvaart te bereiken, verbreedt het Rijk het Lekkanaal en bouwt we een derde sluiskolk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat