Noord-Brabant investeert in transport via de kleine waterwegen

Gedurende de maand juni verplaatsten de bedrijven Mebin (Eindhoven), Baetsen (Son) en Van Nieuwpoort Groep (Gouda) een deel van hun transport van de weg naar de kleine waterweg. Dit in het kader van Watertruck, een Europees project dat transport over het water wenst te stimuleren aan de hand van een nieuw vaarprincipe, gebaseerd op een kleine duwboot en kleine duwbakken. Vandaag wordt een eerste analyse bekendgemaakt.

Files op de Noord-Brabantse wegen, het is alledaagse kost. De provincie Brabant is er zich dan ook terdege van bewust dat er vandaag ingegrepen moet worden en investeert volop in vaarwegen, provinciale wegen en fietspaden. Eén van de mogelijke (deel)oplossingen voor het vrachtvervoer, is Watertruck.

Watertruck is een Europees Interreg NWE-project dat de combinatie van een kleine duwboot en kleine duwbakken toelaat op kleine waterwegen. Het principe ontkoppelt het laden en lossen van het varen en heeft als bijkomend voordeel dat de schipper niet langer op de boot hoeft te wonen.

Ruud van Heugten, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën, Provincie Noord-Brabant: “Momenteel worden de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmina- en Beatrixkanaal aangepast om langere en bredere vaartuigen toe te laten. Hierdoor zijn deze vaarwegen geschikt voor duwbakcombinaties tot 110m. Er kan gevaren worden van ‘s-Hertogenbosch/Veghel naar Helmond en Eindhoven. Dit maakt onze kanalen geschikt voor de toekomst.”

Cees Van elk, MCA Brabant: “Via het Watertruck-principe stijgt het potentieel per vaartuig van 400 naar 900 ton. In totaal betekent dit een potentieel van 400.000 ton, zijnde 16% van alle volumes van bedrijven uit de regio. En doordat het varen losgekoppeld wordt van het laden en lossen, beschikken de bedrijven over meer flexibiliteit.”

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), lead partner: “Watertruck is een sterk alternatief voor het wegtransport. Eerder voerden we al proefvaarten uit met slib, schroot, bouwafval, huishoudelijk afval en zout. In de Provincie Noord-Brabant deden we de test met zand en grint. Het tekort aan kleine duwbakken vormt wel een probleem. Wij hopen dan ook dat de industrie, samen met de overheid, hier snel zal op inspelen zodat dit principe op grote schaal toegepast kan worden in verschillende Europese landen.”

Fotoreportage Proefvaart Noord-BrabantOnderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Expertisecentrum Smart Mobility (voorheen Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM)