Feestelijke oplevering Stroomlijn fase 1 en 2

Met het verwijderen van de laatste boom uit de Beuningse Waarden markeerden Joke Cuperus (Rijkswaterstaat) en Piet Winterman (Staatsbosbeheer) de afronding van de eerste twee fasen van Stroomlijn.

Op 17 februari 2012 gaf staatsecretaris Atsma het startschot voor Stroomlijn. Twee jaar later zijn zo’n 20 maatregelen in gebieden van natuurbeherende organisaties (NBO’s) gereed. Maatregelen waarbij iedere keer de balans werd gezocht tussen hoogwaterveiligheid en natuurlijk landschapbeheer. Met als resultaat: behoud van het karakteristieke uiterwaardenlandschap maar betere doorstroming bij hoogwater.

Dit resultaat is bereikt door goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de NBO’s. Joke Cuperus: “Door elkaars taal te spreken ontstaat er een vruchtbare samenwerking waarbij maatwerk van groot belang is.” Piet Winterman benadrukt ook: “Ook Staatsbosbeheer vindt veiligheid belangrijk. We hebben vooral gekeken waar natuur en veiligheid elkaar versterken. Als je elkaar begrijpt en met elkaar in gesprek gaat kom je tot mooie duurzame oplossingen.”

Stroomlijn fase 3

In 2014 start er een nieuwe fase voor Stroomlijn. Joke Cuperus: “In deze fase zijn er veel particuliere grondeigenaren. Ik ben benieuwd hoe zij reageren op de plannen.” Eind 2016 zijn alle maatregelen rondom Stroomlijn gerealiseerd.

Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. In de uiterwaarden zorgen begroeiing en ophopend vuil in struiken bovendien voor een nog hoger waterpeil. Goed onderhoud van de begroeiing is daarom erg belangrijk. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden verwijdert Rijkswaterstaat bomen en struiken op plekken waar het water het hardste stroomt (de stroombaan). Met deze aanpak kan bij hoogwater het vele water ook via de uiterwaarden onbelemmerd naar zee stromen. We houden hierbij rekening met beschermde planten en dieren in het gebied. Zo werkt Rijkswaterstaat doorlopend aan een veiliger rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt.

Kijk op de pagina van Stroomlijn voor meer informatie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat