Begin mei start aanleg zwaaikom project verbreding Wilhelminakanaal

Begin mei start aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat met de aanleg van de zwaaikom in het project verbreding Wilhelminakanaal. Het gaat om een extra verbreding van het Wilhelminakanaal, zodat schepen op dat punt kunnen keren.

Tussen mei en augustus 2014 brengt de aannemer damwanden aan, starten de graafwerkzaamheden en worden de damwanden verankerd. De zwaaikom komt aan de noordkant van het kanaal te liggen, tussen sluis III en de Dongensebrug, en krijgt een oppervlakte van zo’n 8.500 m2.

Ontgraving zwaaikom

Voordat begonnen wordt met het ontgraven van de zwaaikom, past de aannemer eerst de huidige in- en uitrit van de Dongenseweg aan. Via deze weg wordt straks de afgegraven grond met vrachtwagens afgevoerd. De aannemer brengt vanaf 12 mei damwanden aan rondom de toekomstige zwaaikom. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot augustus. Vervolgens zullen de grootschalige graafwerkzaamheden zo’n zes weken duren; dat levert per dag ongeveer honderd vrachtwagens met grond op. Na het graven worden de damwanden verankerd.

Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen wordt er niet gewerkt tussen 19.00 en 07.00 uur en in de weekenden. Er worden ook damwanden dwars door de openbare weg aangebracht en dat kan betekenen dat omwonenden een enkele keer minimaal moeten omrijden. De Dongenseweg blijft bereikbaar door de aanleg van een tijdelijke weg.

Sloopwerk

Combinatie Heijmans-Boskalis begint in mei/juni ook met de sloop van het oude landhoofd naast de Dongensebrug. Dit gebeurt met een sloopkraan, die wordt opgesteld tussen de openbare weg en het kanaal.

Project verbreding Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal bij Tilburg wordt over een lengte van bijna 5 kilometer breder en dieper gemaakt. Ook worden de huidige sluizen II en III vervangen door één nieuwe sluis, worden nieuwe damwanden aangebracht en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Verder komt er een zwaaikom waar klasse IV-schepen kunnen keren.

Rijkswaterstaat werkt zo samen met gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant aan een beter bevaarbaar Wilhelminakanaal. Een breder en dieper kanaal leidt tot een duurzamer en beter bereikbaar Brabant over water. Na de verbreding kunnen grotere schepen (klasse IV-schepen) door het Wilhelminakanaal in Tilburg varen. Dit betekent minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. De verruiming van het kanaal schept ook kansen voor de Brabantse economie. Veel bedrijven maken voor de aan- en afvoer van goederen steeds vaker gebruik van de Brabantse kanalen. In 2016 is het Wilhelminakanaal klaar voor klasse IV-schepen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat