Startbijeenkomst Platform Binnenstedelijke Kademuren

Om de vele binnenstedelijke kademuren in Nederland veilig te houden is het Platform Binnenstedelijke Kademuren (Platform BiKa) opgericht. Op 22 mei vindt de eerste bijeenkomst van dit platform plaats in hotel New York te Rotterdam. Dit platform is van en voor de sector, en wordt gefaciliteerd door SBRCURnet, de kennispartner voor de bouw. Binnen het platform worden alle kenners en benodigde kennis over kademuren bij elkaar gebracht.

Waarom een Platform Binnenstedelijke Kademuren? “Door regelmatig samen te komen leren we van opgedane ervaringen: we voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden”, legt SBRCURnet projectmanager Fred Jonker uit. “Zo ontstaat hopelijk een hecht netwerk van betrokken deskundigen op het terrein van kademuren, en kunnen we witte vlekken in de huidige kennis inventariseren. Vervolgens is het de bedoeling dat diverse werkgroepen aan de gang gaan om oplossingen te ontwikkelen.”

Voor wie is dit platform en deze bijeenkomst?

Primair is dit platform bedoeld voor beheerders van gemeentelijke binnenstedelijke kademuren. Maar ook ingenieursbureaus die advies uitbrengen en het ontwerp voor nieuwbouw of renovatie leveren en aannemers die het werk uitvoeren en innovatieve oplossingen en uitvoeringsmethodieken aandragen zijn van harte welkom. Jonker: “We hopen op inbreng van alle betrokkenen bij binnenstedelijke kademuren, omdat we elkaar nodig hebben!”

Kennisvragen indienen

Diegenen die nu al een kennisvraag hebben die zij graag tijdens de startbijeenkomst willen bespreken, kunnen deze nu al mailen naar platformbika@sbrcurnet.nl.

Voorgeschiedenis platform

Bij veel grachten en rivieren in Nederlandse gemeenten zijn kademuren te vinden. Vaak gaat het om eeuwenoude constructies, om cultureel erfgoed. Veel van deze kademuren functioneren prima, hoewel ze destijds zijn ontworpen voor een heel ander gebruik dan vandaag-de-dag. Bovendien is de kennis en ervaring over ontwerp, realisatie en – vooral(!) – beheer en onderhoud erg versnipperd. En bij beheer en onderhoud lijkt het erop dat bijna elke gemeente haar eigen beleid bepaalt.

Website BiKa

Ter ondersteuning van het nieuwe Platform Binnenstedelijke Kademuren is een nieuwe website ontwikkeld: www.platformbika.nl. Deze brengt alle kenners en benodigde kennis over kademuren bij elkaar. Naast het laatste nieuws, een agenda en nieuwe publicaties, is hier binnenkort een specifiek, besloten gedeelte voor leden van het platform te vinden.

Handboek Binnenstedelijke Kademuren

De basiskennis voor het platform komt uit het nieuwe SBRCURnet handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’. Dit is samengesteld door deskundigen uit de sector. Dit handboek bevat gebundelde kennis en ervaring over ontwerp en realisatie van kademuren, maar ook over beheer en onderhoud.

Dit handboek kan worden besteld via de website van SBRCURnet.

Lid worden van platform

Het Platform Binnenstedelijke Kademuren wil haar diensten voortzetten en uitbreiden, breed gedragen door betrokken partijen. Daarom kunnen belanghebbenden lid worden. Meer hierover is te lezen op de website.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SBRCURnet