Geen zienswijzen uitvoeringsbesluiten Ruimte voor de Lek

De afgelopen periode was het mogelijk zienswijzen in te dienen over besluiten voor de verdere uitvoering van Ruimte voor de Lek. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit betekent een belangrijke stap verder op weg naar de uitvoering.

Uitvoeringsbesluiten

Het indienen van mogelijke zienswijzen was tot 9 oktober 2013 mogelijk. Het betrof hier zienswijzen op verschillende ontwerpbesluiten die de aannemerscombinatie had aangevraagd: het ontwerp van de veranderingsvergunning, de werkplannen die vereist zijn volgens de Ontgrondingenwet, twee ontwerpbesluiten op grond van de Waterwet en een ontwerpbesluit op grond van de Omgevingswet.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat