Start bouw fietsbrug Bruistensingel over nieuwe Zuid-Willemsvaart

Vanaf donderdag 27 juni start de bouw van de fietsbrug tussen de Bruistensingel en de Empelseweg. Deze fietsbrug is onderdeel van de fietsroutes over de nieuwe Zuid-Willemsvaart en verbindt Rosmalen-Noord en ’s-Hertogenbosch met elkaar.

Rijkswaterstaat legt op meerdere plaatsen nieuwe bruggen aan over het toekomstig kanaal. Ter hoogte van de Bruistensingel is al enige tijd een nieuwe brug in aanbouw. Naast deze brug komt een aparte fietsbrug (PDF, 715,4 Kb) te liggen. Door het fietsverkeer van het autoverkeer te scheiden wordt in overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch een veilige en comfortabele fietsroute gemaakt tussen Rosmalen-Noord en ’s-Hertogenbosch. Naast de komst van een brugverbinding bij de Bruistensingel wordt ook de aansluiting op de bestaande wegen en de bereikbaarheid verbeterd. Daarom komt er op dit kruispunt een nieuwe turborotonde. De nieuwe turborotonde krijgt drie rijstroken. De fietsbrug gaat er op hoogte overheen.

Werkzaamheden

  • Vanaf 27 juni worden er betonpalen in de grond aangebracht ter hoogte van de toekomstige rotonde, die wat noordelijker komt te liggen dan de huidige rotonde. Deze werkzaamheden voor de fundering van de brug duren 4 weken.
  • Vanaf 1 juli worden er damwanden aangebracht in dit zelfde gebied. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 week en kunnen mogelijk geluids- en of trillingsoverlast tot gevolg hebben.

Planning

In het najaar van 2013 is de brug voor de Bruistensingel gereed. De daarnaast gelegen fietsbrug met verhoogde ligging over de nieuwe rotonde is gereed in april 2014. Zie voor het eindresultaat de bijgeleverde impressie.

Omlegging Zuid-Willemsvaart

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Start bouw fietsbrug Bruistensingel over nieuwe Zuid-Willemsvaart | Infrasite

Start bouw fietsbrug Bruistensingel over nieuwe Zuid-Willemsvaart

Vanaf donderdag 27 juni start de bouw van de fietsbrug tussen de Bruistensingel en de Empelseweg. Deze fietsbrug is onderdeel van de fietsroutes over de nieuwe Zuid-Willemsvaart en verbindt Rosmalen-Noord en ’s-Hertogenbosch met elkaar.

Rijkswaterstaat legt op meerdere plaatsen nieuwe bruggen aan over het toekomstig kanaal. Ter hoogte van de Bruistensingel is al enige tijd een nieuwe brug in aanbouw. Naast deze brug komt een aparte fietsbrug (PDF, 715,4 Kb) te liggen. Door het fietsverkeer van het autoverkeer te scheiden wordt in overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch een veilige en comfortabele fietsroute gemaakt tussen Rosmalen-Noord en ’s-Hertogenbosch. Naast de komst van een brugverbinding bij de Bruistensingel wordt ook de aansluiting op de bestaande wegen en de bereikbaarheid verbeterd. Daarom komt er op dit kruispunt een nieuwe turborotonde. De nieuwe turborotonde krijgt drie rijstroken. De fietsbrug gaat er op hoogte overheen.

Werkzaamheden

  • Vanaf 27 juni worden er betonpalen in de grond aangebracht ter hoogte van de toekomstige rotonde, die wat noordelijker komt te liggen dan de huidige rotonde. Deze werkzaamheden voor de fundering van de brug duren 4 weken.
  • Vanaf 1 juli worden er damwanden aangebracht in dit zelfde gebied. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 week en kunnen mogelijk geluids- en of trillingsoverlast tot gevolg hebben.

Planning

In het najaar van 2013 is de brug voor de Bruistensingel gereed. De daarnaast gelegen fietsbrug met verhoogde ligging over de nieuwe rotonde is gereed in april 2014. Zie voor het eindresultaat de bijgeleverde impressie.

Omlegging Zuid-Willemsvaart

In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat