Pilz verder op groeikoers

De bedrijfsgroep Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern bij Stuttgart heeft opnieuw een omzetstijging geboekt: in 2012 behaalde de aanbieder van automatiseringsoplossingen een omzet van 227 miljoen euro. De groei ten opzichte van het jaar ervoor bedroeg zes procent. Ondanks de onzekere wereldconjunctuur en de eurocrisis kon het familiebedrijf zijn groeikoers voortzetten. Bij het familiebedrijf stegen naast de omzet ook de investeringen, met 15 procent, en het aantal medewerkers, met 12 procent.

Het bedrijf haalde meer dan tweederde van zijn omzet (67,8 procent) uit de export. Noord-Amerika, China en Japan alsmede de Europese buurlanden bleven belangrijke markten voor Pilz. Tot de dochterondernemingen met dubbele groeicijfers bij de omzet behoren ook dochterondernemingen uit EU-landen. "Met ons portfolio kunnen wij ons ook staande houden in landen waar de economische omstandigheden moeilijk zijn", aldus Renate Pilz, bestuursvoorzitter van Pilz GmbH & Co. KG.

Het aantal medewerkers in de bedrijfsgroep steeg wereldwijd met ruim 12 procent naar 1.684 (teldatum 31 december 2012). In Duitsland waren op 31 december 2012 op alle locaties samen 840 medewerkers, waarvan 30 leerlingen, in dienst.

Het door de eigenaar gerunde bedrijf investeerde in 2012 ruim 14 miljoen euro. De komende maanden ligt de focus op de nieuwe productiefaciliteiten in China en bij de hoofdvestiging in Ostfildern. Na voltooiing van de ontwerpen moet in Ostfildern nog in 2013 en in China in 2014 worden begonnen met de bouw van de productiefaciliteiten.

Onderzoek en ontwikkeling spelen bij Pilz traditioneel een belangrijke rol: net als vorig jaar ging 33 procent van de uitgaven in de bedrijfsgroep naar de divisie O&O. Pilz investeerde 15 procent van de omzet in onderzoek en ontwikkeling en ligt daarmee ver boven het gemiddelde niveau van productiebedrijven.

Mondiale markten bieden kansen

"De moeilijke economische situatie remt de investeringen in nieuwe machines. Tegelijkertijd verhoogt ze echter de vraag naar automatiseringsoplossingen waarmee de efficiëntie en veiligheid van bestaande machines en installaties verhoogd kunnen worden", zegt Renate Pilz. Uitgaande van de kerncompetentie veiligheid biedt Pilz een algemeen assortiment sensoren, besturingen en aandrijftechniek voor de gehele automatiseringstechniek aan. Het aanbod wordt gecompleteerd door diensten: met advies, engineering en scholing biedt het bedrijf gedurende de gehele levenscyclus van machines en installaties ondersteuning.

Voor 2013 houdt het bedrijf nog steeds rekening met een gematigde groei. "De conjunctuurverwachtingen in de hele wereld zijn erg getemperd. Wij zijn echter optimistisch dat wij er toch in slagen om de kansen die zich ondanks alles voordoen te benutten", blikt Renate Pilz vooruit.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Pilz Nederland