Heijmans vernieuwt Wilhelminasluis Zaandam

Heijmans heeft van de Provincie Noord Holland de definitieve gunning ontvangen voor ontwerp, realisatie en onderhoud van het project ‘Vernieuwen Wilhelminasluis Zaandam’. Het gaat om het vernieuwen van de 110 jaar oude Wilhelminasluis in de binnenstad van Zaandam. De aanneemsom bedraagt meer dan € 25 miljoen.

De opdracht is gegund op basis van een Design & Construct contract, waarin ook EMVI onderdelen zijn meegenomen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Een onderscheidend ontwerp en een doordachte aanpak voor de realisatie hebben geleid tot een winnende aanbieding voor Heijmans. Daarbij is gebruik gemaakt van het Bouw Informatie Model (BIM) waarin alle beschikbare data voor ontwerp en realisatie in 3D zijn opgenomen en worden gedeeld met de partners in het project.

De vernieuwde Wilhelminasluis wordt een schutsluis voor gemengd verkeer, geschikt voor scheepvaart tot en met klasse CEMT Va. Daarbij neemt de doorvaartbreedte toe van 12 naar 14 meter, worden de drempeldiepte en lengte van de kolk vergroot en worden de bruggen vernieuwd. De nieuwe sluis vormt door zijn grotere afmeting geen obstakel meer voor toegang tot de Zaan, waardoor de vervoerscapaciteit van de Zaan toeneemt en de doorstroming van het scheepvaartverkeer wordt verbeterd.

De voorbereidingen starten in 2013, waarna de uitvoering ter hand wordt genomen. Zwaartepunt van de uitvoering ligt in 2014. Ingebruikname van het gerealiseerde werk is uiterlijk in mei 2015 gepland. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden blijft de overlast voor huidige Wilhelminasluis inclusief de huidige bruggen tot een minimum beperkt. Het project is aangemeld bij ‘Bewuste Bouwers’, een gedragscode voor bouwplaatsen die professioneel omgevingsmanagement waarborgt.

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma ‘Vaart in de Zaan’, dat als doel heeft de Zaan bereikbaar te maken voor de binnenvaartschepen van de toekomst. Het programma wil daarnaast de leefbaarheid in de regio verder verbeteren door afname van het wegtransport en vermindering van de milieubelasting.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ahoy Rotterdam nv