Nederrijn: besluiten uiterwaardvergraving Meinerswijk onherroepelijk

Vijf besluiten voor de uiterwaardvergraving in Stadsblokken-Meinerswijk zijn onherroepelijk geworden. Hiermee is de uiterwaardvergraving een stap dichterbij gekomen. De besluiten hebben zes weken ter inzage gelegen zonder dat er beroep is aangetekend bij de Raad van State.

Het gaat om de volgende besluiten:

• de omgevingsvergunning op grond van de Wabo

• ontheffing op grond van de Flora- en faunawet

• projectplan op grond van de Waterwet

• vergunning op grond van de Waterwet

• vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de Gelderse ontgrondingenverordening

Inclusief de bij deze besluiten horende Nota van antwoord Ruimte voor de Rivier Meinerswijk.

Aanpassen John Frostbrug

Om buiten aan de slag te kunnen is er nu alleen nog een vergunning nodig om de monumentale John Frostbrug aan te passen. Op het ontwerpbesluit voor deze aanpassing zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Zodra dit besluit onherroepelijk is, kan medio 2013 de schop de grond in.

Op zoek naar een aannemer

Ook op andere terreinen maakt het project vorderingen. Eind oktober zijn de contractstukken uitgereikt aan de zeven partijen die in de voorselectie hebben laten zien het werk te kunnen uitvoeren. Belangrijke criteria bij de selectie zijn ervaring met ontgraven in een waterrijke omgeving, omgaan met niet gesprongen explosieven en archeologische vondsten. Naar verwachting is eind maart 2013 bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Werkzaamheden

Naar verwachting start de aannemer ergens in de zomer van 2013. Zijn werk: op twee plekken een geul graven. In de groene rivier onder de JohnFrost brug, en nabij de Plas van Bruil. Ook pakt hij de monumentale John Frostbrug aan zodat die bestand is tegen de nieuwe situatie.

Tegelijk met de Ruimte voor de Riviermaatregel voert de aannemer een deel van de gebiedsvisie van de gemeente Arnhem uit en legt een padennetwerk aan. Werk met werk maken is efficiënt, goedkoop en overlastbeperkend. Nu hoeft de aannemer maar één keer het gebied in. Naar verwachting is het werk in 2015 klaar.

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

De uiterwaardvergraving is nodig omdat er bij hoogwater nu te veel water de IJssel in stroomt. Via de uiterwaard bij Stadsblokken-Meinerswijk, gelegen na de splitsing Nederrijn-IJssel, is het ongewenste verschil in waterafvoer te corrigeren. Door de uiterwaard deels te verdiepen, stroomt er meer water de Nederrijn in.

Behalve veiliger maakt de uiterwaardvergraving het gebied ook aantrekkelijker. De groene rivier krijgt een meer natuurlijke uitstraling en de gedeeltelijke afgraving van de zomerkade bij de Plas van Bruil maakt dat de rivier beter zichtbaar wordt en beleefbaar.

De uiterwaardvergraving maakt deel uit van een groter plan: de gebiedsvisie die de gemeente Arnhem met haar bewoners heeft opgesteld.

Ruimte voor de Rivier

Uiterwaardvergraving Meinerswijk is één van de ruim 30 maatregelen van Ruimte voor de Rivier, een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van ongeveer 4 miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt, met ruimte voor natuur en recreatie.

Ruimte voor de Rivier is nodig. In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren namelijk steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectdirectie Ruimte voor de Rivier

Nederrijn: besluiten uiterwaardvergraving Meinerswijk onherroepelijk | Infrasite

Nederrijn: besluiten uiterwaardvergraving Meinerswijk onherroepelijk

Vijf besluiten voor de uiterwaardvergraving in Stadsblokken-Meinerswijk zijn onherroepelijk geworden. Hiermee is de uiterwaardvergraving een stap dichterbij gekomen. De besluiten hebben zes weken ter inzage gelegen zonder dat er beroep is aangetekend bij de Raad van State.

Het gaat om de volgende besluiten:

• de omgevingsvergunning op grond van de Wabo

• ontheffing op grond van de Flora- en faunawet

• projectplan op grond van de Waterwet

• vergunning op grond van de Waterwet

• vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de Gelderse ontgrondingenverordening

Inclusief de bij deze besluiten horende Nota van antwoord Ruimte voor de Rivier Meinerswijk.

Aanpassen John Frostbrug

Om buiten aan de slag te kunnen is er nu alleen nog een vergunning nodig om de monumentale John Frostbrug aan te passen. Op het ontwerpbesluit voor deze aanpassing zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Zodra dit besluit onherroepelijk is, kan medio 2013 de schop de grond in.

Op zoek naar een aannemer

Ook op andere terreinen maakt het project vorderingen. Eind oktober zijn de contractstukken uitgereikt aan de zeven partijen die in de voorselectie hebben laten zien het werk te kunnen uitvoeren. Belangrijke criteria bij de selectie zijn ervaring met ontgraven in een waterrijke omgeving, omgaan met niet gesprongen explosieven en archeologische vondsten. Naar verwachting is eind maart 2013 bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren.

Werkzaamheden

Naar verwachting start de aannemer ergens in de zomer van 2013. Zijn werk: op twee plekken een geul graven. In de groene rivier onder de JohnFrost brug, en nabij de Plas van Bruil. Ook pakt hij de monumentale John Frostbrug aan zodat die bestand is tegen de nieuwe situatie.

Tegelijk met de Ruimte voor de Riviermaatregel voert de aannemer een deel van de gebiedsvisie van de gemeente Arnhem uit en legt een padennetwerk aan. Werk met werk maken is efficiënt, goedkoop en overlastbeperkend. Nu hoeft de aannemer maar één keer het gebied in. Naar verwachting is het werk in 2015 klaar.

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

De uiterwaardvergraving is nodig omdat er bij hoogwater nu te veel water de IJssel in stroomt. Via de uiterwaard bij Stadsblokken-Meinerswijk, gelegen na de splitsing Nederrijn-IJssel, is het ongewenste verschil in waterafvoer te corrigeren. Door de uiterwaard deels te verdiepen, stroomt er meer water de Nederrijn in.

Behalve veiliger maakt de uiterwaardvergraving het gebied ook aantrekkelijker. De groene rivier krijgt een meer natuurlijke uitstraling en de gedeeltelijke afgraving van de zomerkade bij de Plas van Bruil maakt dat de rivier beter zichtbaar wordt en beleefbaar.

De uiterwaardvergraving maakt deel uit van een groter plan: de gebiedsvisie die de gemeente Arnhem met haar bewoners heeft opgesteld.

Ruimte voor de Rivier

Uiterwaardvergraving Meinerswijk is één van de ruim 30 maatregelen van Ruimte voor de Rivier, een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van ongeveer 4 miljoen Nederlanders. Naast veiliger wordt het rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker gemaakt, met ruimte voor natuur en recreatie.

Ruimte voor de Rivier is nodig. In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren namelijk steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectdirectie Ruimte voor de Rivier