Atsma draagt 20 miljoen euro bij aan duurzame ambities Afsluitdijk

‘De Afsluitdijk kan een veilige icoon van duurzaamheid worden waar ons land ook in de toekomst trots op kan zijn’. Dit heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag laten weten op de Afsluitdijk. Hij maakte daar bekend dat hij 20 miljoen euro beschikbaar stelt om duurzame initiatieven zoals blue energy en zonne- energie op de dijk mogelijk te maken. Dit bedrag komt bovenop de 600 miljoen euro die de staatssecretaris vrijmaakt om de dijk weer aan de normen te laten voldoen. Daarnaast heeft Atsma 200 miljoen euro gereserveerd in extra spuicapaciteit zodat de afvoer van overtollig IJsselmeerwater wordt verbeterd.

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de normen en wordt opgeknapt door de dijk over de hele lengte een verstevigde toplaag te geven. Ook de spuisluizen en schutsluizen ondergaan een flinke renovatie. Staatssecretaris Atsma zorgt voor het geld dat hiervoor nodig is (800 miljoen). Aanvullende ambities rond de dijk voor bijvoorbeeld de recreatie, de natuur en het opwekken van energie kunnen met een bijdrage vanuit andere overheden en de markt worden toegevoegd aan de veiligheidsfunctie van de dijk. De staatssecretaris komt de regio vandaag tegemoet met een bedrag van maximaal 20 miljoen euro. De totale bijdrage hangt af van de voorstellen die de regio gaat doen.

Samen met zijn collega bestuurders van de provincie Fryslân, Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Súdwest Fryslân sloot Atsma vandaag een bestuursovereenkomst met als doel van de Afsluitdijk naast een veilige waterkering ook een waterbouwkundig visitekaartje te maken. In de overeenkomst wordt beschreven hoe de samenwerking eruit gaat zien en wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn bij de uitwerking van de plannen voor de dijk.

Enkele ideeën die de regio verder gaat uitwerken zijn blue-energy, een zonne-energiecentrale,de bouw van een duurzaamheidscentrum en plannen om van de Afsluitdijk ook een recreatieve trekpleister te maken. Atsma: ‘Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. Maar we mogen de kans niet laten liggen om méér met de dijk te doen. Samen met de regio kunnen we van de Afsluitdijk in de toekomst een icoon van duurzaamheid maken’.

De eerste stap is intussen al gezet: de regio investeert samen met de markt acht miljoen euro voor een proef met een blue-energy – waarmee energie wordt gehaald uit het verschil tussen zoet en zout water. In de bestuursovereenkomst is ook opgenomen dat de versterkte dijk alle mogelijkheden en ruimte biedt om de extra ambities op termijn toe te voegen. De planning van de aanvullende ambities verschilt; sommigen worden volgend jaar al gerealiseerd, anderen lopen gelijk op met de versterking van de dijk die in 2015 begint.

Quotes van de andere bestuurders

– Burgemeester Apotheker over de Afsluitdijk: ‘De Afsluitdijk is een unieke ontmoeting van vier werelden; het werelderfgoed de Waddenzee, het IJsselmeer, het nieuwe land van het westen en het oude land van het noorden’.

– Gedeputeerde Schokker, provincie Fryslân: ‘We kijken uit naar de samenwerking met het Rijk en de regio. Wij hebben hoge verwachtingen van onze Ambitieagenda en nemen net zoals het Rijk onze verantwoordelijkheid. Komende jaren wordt veel geld geïnvesteerd in de Afsluitdijk en in de regio er omheen. In deze financieel moeilijke tijden is dat een grote impuls voor de veiligheid en de werkgelegenheid in het Noorden.’

– Joke Geldhof, gedeputeerde Water provincie Noord-Holland: ‘Veilig, groen en innovatief, dat zijn voor mij de kernwoorden voor de nieuwe Afsluitdijk. Veilig: de dijk voldoet weer aan de norm. Groen: een dijk met gras en kansen voor de natuur. Innovatief: inzetten op Energie uit Water waarmee de Afsluitdijk de potentie heeft om een echte ‘Energiedijk’ te worden.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)