De Zandmotor open voor publiek

Vanaf vandaag is de Zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust open voor publiek. De werkzaamheden aan het schiereiland tussen Kijkduin en Ter Heijde zijn afgerond. Samen met staatsecretaris Joop Atsma, Ineke van der Hee van Rijkswaterstaat en burgemeerste Jacques van der Tak opende gedeputeerde Han Weber vandaag de Zandmotor. Naast een innovatieve manier van kustonderhoud, biedt de Zandmotor nieuwe ruimte voor natuur en recreatie.

"Inwoners en bezoekers van Zuid-Holland hebben er sinds vandaag 256 voetbalvelden nieuwe natuur bij. En dat is hard nodig. Voor de natuur en het in stand houden van bestaande soorten dieren en planten. Maar vooral ook voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners," benadrukt Han Weber. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wordt de dagelijks beheerder van dit nieuwe natuur- en recreatiegebied. Het Wereld Natuur Fonds is een belangrijke partner en gaat in haar communicatie en educatie aandacht schenken aan de natuurontwikkeling op de Zandmotor.

Zwemveiligheid

Omdat de Zandmotor nieuw is, houden provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met de betrokken gemeenten Westland en Den Haag de zwemveiligheid goed in de gaten. Met de reddings-brigades zijn afspraken gemaakt over de zwemveiligheid in het gebied van de Zandmotor vanaf het badseizoen van 2012. Tot die tijd geldt voor de Zandmotor en de kuststrook bij de Zandmotor een zwemverbod. Bij de start van het zwemseizoen op 1 mei 2012 wordt opnieuw naar het zwemverbod gekeken.

Werking van de Zandmotor

Tussen Ter Heijde en Kijkduin is door de aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis 21,5 miljoen kuub zand aangebracht. Wind, golven en zeestroming zijn al aan de slag om dit zand langs de Delflandse kust te verspreiden. De kust groeit op natuurlijke wijze aan waardoor de kust veiliger wordt en er een nieuw natuurgebied ontstaat. De natuurlijke ontwikkelingen worden de eerste 10 jaar nauwkeurig in de gaten gehouden. Eind oktober was bijvoorbeeld al duidelijk dat de punt van de Zandmotor sneller dan verwacht naar de kust toegroeit. De Zandmotor is 128 hectare groot. De breedte aan het strand is circa 2 kilometer. Het schiereiland steekt circa 1 kilometer de zee in. De verwachting is dat het schiereiland na 10 tot 20 jaar 35 hectare nieuw strand en duin oplevert. Het publiek kan vanaf vandaag vrij wandelen over de Zandmotor. Alleen zwemmen is nog verboden.

Samenwerking

De Zandmotor is een samenwerkingsproject van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de planfase had de provincie het voortouw, in de uitvoeringsfase Rijkswaterstaat. Voor de beheerfase is de provincie weer hoofdverantwoordelijke. Beide partners hebben het project ook gezamenlijk gefinancierd. Over het beheer zijn afspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, gemeente Den Haag en Hoogheem-raadschap van Delfland. Door de uitstekende samenwerking is het gelukt om binnen de geplande tijd en het beschikbare budget een schiereiland op te leveren waarmee Nederland internationaal stevig op de kaart wordt gezet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland