Nederland en China leren van elkaars rivieren

Rijkswaterstaat gaat samenwerken met de Chinese overheid en kennis delen over de stroomgebieden van de Rijn en de Huaihe-rivier. Hiervoor tekent staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu deze week een overeenkomst in China. De stroomgebieden van de Rijn en de Huaihe lijken erg op elkaar, maar overstromingen komen door het klimaat in China veel vaker voor. Door ervaringen uit te wisselen en dezelfde methoden te gebruiken bij het voorspellen van de waterafvoer en bij crisisbeheer kan Rijkswaterstaat veel van de Huaihe rivier leren. ‘’Deze kennis is van groot belang bij het maken van plannen voor de bescherming van de gebieden langs de Rijn.’’, aldus staatssecretaris Atsma.

Kennis delen

Het water wordt in beide rivieren vanuit de bergen snel afgevoerd naar een dichtbevolkt laagland dat gevoelig is voor overstromingen. Omdat de twee stroomgebieden zo op elkaar lijken kan Rijkswaterstaat de informatie over de Rijn uitbreiden met data en ervaringen van de Huaihe-rivier. Om dit te meten maakt China gebruik van de systemen van Rijkswaterstaat. Door de kennis die wordt opgedaan worden de scenario’s waarmee gewerkt wordt voor de Rijn nauwkeuriger. Rijkswaterstaat en de Huaihe Commissie gaan een samenwerking aan voor drie jaar. Aan Nederlandse kant sluiten kennisinstituut Deltares en het internationaal water educatie-instituut UNESCO-IHE aan bij deze samenwerking.

Atsma bezoekt de Huaihe-rivier

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag een bezoek gebracht aan het stroomgebied van de Huaihe-rivier bij Bengbu. Bengbu is een welvarende Chinese stad, maar bovenstrooms is het laagland één van de armere gebieden van China. De armoede heeft veel te maken met de veelvuldige overstromingen en de Chinese regering heeft het laatste decennium veel in het gebied geïnvesteerd op het gebied van waterveiligheid.

Tijdens het bezoek bekeek Atsma samen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Deltares en UNESCO-IHE ‘de Water Gates’ bij Bengbu. De Huaihe heeft een aantal van deze complexen van sluizen en stuwen. Door ze open te zetten kan de hoeveelheid water in de rivier gecontroleerd worden. Ze hebben hierdoor een functie bij watergebruik, bescherming tegen water, scheepvaartnavigatie, elektriciteitsopwekking en vervoer over de weg (sommige Gates zijn ook een oeververbinding). Bij extreem hoogwater wordt het water afgevoerd naar ‘retentiegebieden’ waarvan er ruim 25 in het stroomgebied zijn. Hier woont de bevolking in omdijkte of verhoogd aangelegde dorpen, zodat de landbouwgrond onderloopt en de bevolking beschermd is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)