Rutte: ‘Nieuw Deltaplan uniek in de wereld’

‘Zoals wij in ons land werken aan het nieuwe Deltaplan, dat nu en in de toekomst oplossingen biedt tegen hoog water en droogte, is een aanpak die uniek is in de wereld. Ook biedt ons nieuwe Deltaplan, het Deltaprogramma, kansen voor de Topsector Water. De watersector is onwaarschijnlijk belangrijk voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is een exportproduct pur sang’. Dat zei minister-president Mark Rutte vandaag tijdens het Tweede Nationaal Deltacongres dat georganiseerd werd door Deltacommissaris Wim Kuijken in RAI Amsterdam.

infrasite_insert_image_1

Staatssecretaris Joop Atsma opende eerder vandaag het Nationaal Deltacongres en ging vooral in op de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. Hij noemde daarbij specifiek: het aannemen van de Deltawet door de Tweede Kamer en het Bestuursakkoord Water dat het rijk met de provincies, gemeenten, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven overeen is gekomen . Met het Bestuursakkoord is de financiering voor het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarmee onze dijken en duinen op orde gebracht worden, veilig gesteld. ‘ Naast waterveiligheid moet ook het op orde houden van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda blijven. De droogteperiode eerder dit jaar illustreert dat voldoende zoetwater lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en zoetwaterzekerheid zijn de thema’s voor de toekomst’.

In de middag werd er op het congres gediscussieerd over de onderwerpen ‘Water en droogte’, ‘Veiligheid’ en ‘Adaptief Deltamanagement’. Er waren ruim 1200 deelnemers op het congres. Deltacommissaris Wim Kuijken spreekt van een groot succes: ‘De aanwezigheid van de minister-president en de staatssecretaris, het grote aantal aanwezigen, hun betrokkenheid en het enthousiasme waarop hier vandaag werd gediscussieerd over het Deltaprogramma maakt duidelijk dat iedereen de urgentie ziet van waar we in het Deltaprogramma mee bezig zijn: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden’.

Het Deltaprogramma – een nieuw Deltaplan – heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Het Deltaprogramma staat onder regie van deltacommissaris Wim Kuijken. Het Nationaal Deltacongres wordt ieder jaar door deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel iedereen die actief is op het gebied van water en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma met elkaar te verbinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Rutte: ‘Nieuw Deltaplan uniek in de wereld’ | Infrasite

Rutte: ‘Nieuw Deltaplan uniek in de wereld’

‘Zoals wij in ons land werken aan het nieuwe Deltaplan, dat nu en in de toekomst oplossingen biedt tegen hoog water en droogte, is een aanpak die uniek is in de wereld. Ook biedt ons nieuwe Deltaplan, het Deltaprogramma, kansen voor de Topsector Water. De watersector is onwaarschijnlijk belangrijk voor het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Het is een exportproduct pur sang’. Dat zei minister-president Mark Rutte vandaag tijdens het Tweede Nationaal Deltacongres dat georganiseerd werd door Deltacommissaris Wim Kuijken in RAI Amsterdam.

infrasite_insert_image_1

Staatssecretaris Joop Atsma opende eerder vandaag het Nationaal Deltacongres en ging vooral in op de bereikte resultaten van het afgelopen jaar. Hij noemde daarbij specifiek: het aannemen van de Deltawet door de Tweede Kamer en het Bestuursakkoord Water dat het rijk met de provincies, gemeenten, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven overeen is gekomen . Met het Bestuursakkoord is de financiering voor het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarmee onze dijken en duinen op orde gebracht worden, veilig gesteld. ‘ Naast waterveiligheid moet ook het op orde houden van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda blijven. De droogteperiode eerder dit jaar illustreert dat voldoende zoetwater lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en zoetwaterzekerheid zijn de thema’s voor de toekomst’.

In de middag werd er op het congres gediscussieerd over de onderwerpen ‘Water en droogte’, ‘Veiligheid’ en ‘Adaptief Deltamanagement’. Er waren ruim 1200 deelnemers op het congres. Deltacommissaris Wim Kuijken spreekt van een groot succes: ‘De aanwezigheid van de minister-president en de staatssecretaris, het grote aantal aanwezigen, hun betrokkenheid en het enthousiasme waarop hier vandaag werd gediscussieerd over het Deltaprogramma maakt duidelijk dat iedereen de urgentie ziet van waar we in het Deltaprogramma mee bezig zijn: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden’.

Het Deltaprogramma – een nieuw Deltaplan – heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Het Deltaprogramma staat onder regie van deltacommissaris Wim Kuijken. Het Nationaal Deltacongres wordt ieder jaar door deltacommissaris georganiseerd en heeft tot doel iedereen die actief is op het gebied van water en andere betrokkenen bij het Deltaprogramma met elkaar te verbinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)