Strandsuppletie op Texel van start

Om Nederland goed te beschermen tegen de zee brengt Rijkswaterstaat regelmatig zand aan op de kust. In 2011 en 2012 gebeurt dit onder andere op het strand van Texel Noord-West en Zuid-West en op het strand en in de vooroever van Texel Midden.

Rijkswaterstaat start met de suppletie op het strand van Texel Midden. Het gaat om het aanbrengen van 700.000 m3 zand op het strand, tussen strandpaal 14,1 tot strandpaal 17,3. Ter voorbereiding voor de suppletie is inmiddels een zinkerleiding aangebracht. Eind oktober volgen de pijpleidingen. Via deze leidingen komt het zand op het strand terecht. De verwachting is dat het eerste zand rond 1 november 2011 op het strand wordt gespoten. Voor de suppletie wordt de sleephopperzuiger Prins der Nederlanden ingezet. Rijkswaterstaat verwacht dat de suppletie eind november 2011 klaar is. De zandsuppletie maakt deel uit van het landelijke suppletieprogramma 2011/2012 waarin Rijkswaterstaat jaarlijks gemiddeld 12 miljoen miljoen m3 zand aanbrengt langs de Nederlandse Noordzeekust. Met het suppletieprogramma houdt Rijkswaterstaat de Noordzeekust op peil.

Strandsuppletie

Bij een strandsuppletie pompt een baggerschip het zand via een pijpleiding op het strand. Vervolgens verdelen bulldozers het zand over het strand. Daarom is het betreffende deel van het strand tijdelijk afgesloten. Gebruikers van het strand moeten rekening houden met enige overlast.

Nog meer suppleties op Texel

In 2012 en 2013 staan nog drie suppleties op stapel. Tussen januari en medio maart 2012 brengt Rijkswaterstaat voor de kust van Texel Noord-West (bij de Eierlandse Dam) tussen strandpaal 27,8 en strandpaal 30 een strandsuppletie aan 700.000 m3 zand aan.

En in 2012/2013 vindt voor de kust van Texel-Midden van strandpaal 12,0 tot strandpaal 21,1 een vooroeversuppletie plaats. Een sleephopperzuiger stort dan 3,7 miljoen m3 zand vlak voor de kust. Tenslotte is er ook nog een strandsuppletie van 750.000 m3 gepland op het strand van Texel Zuid-West, tussen strandpaal 9,0 en strandpaal 12,0.

Eerder of later start suppletie

Het kan voorkomen dat de aannemer eerder of later start. Dit komt doordat de schepen over de hele wereld worden ingezet.

De suppletie op het strand van Texel Noord-West moet uiterlijk 1 april 2012 klaar zijn. De strandsuppletie bij Texel Midden moet uiterlijk eind december 2012 gereed zijn. Voor de vooroeversuppletie bij Texel Midden en voor de strandsuppletie bij Texel Zuid-West geldt eind december 2013 als einddatum.

Natuurlijk onderhoud

Met zandsuppleties op het strand of onder water vlak voor de kust bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiënte wijze het afkalven van de kust. Zo blijft de Nederlandse kustlijn in stand en beweegt hij mee met de stijgende zeespiegel. Functies van de kust, zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat