Damsluis winnaar Restauratieprijs

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed en werkt actief mee aan restauratie en functieherstel van historisch waardevolle sluizen en stuwen. De HSSN reikt jaarlijks een prijs uit aan de meest waardevol gerestaureerde sluis of stuw in het afgelopen jaar.

Deze prijs is in 2010 voor het eerst uitgereikt. Papsluis was op dat moment genomineerd , maar mocht niet met de eindzege pronken. In 2011 was het wel raak, de Damsluis werd uitgeroepen tot winnaar van de Restauratieprijs Sluizen en Stuwen 2011, de HSSN 2011.

Een jury, samengesteld uit deskundigen in de restauratiewereld, beoordeelt de inzendingen op:

de kwaliteit van de restauratie, zowel historisch als technisch gezien, de mate van herstel van het oorspronkelijk gebruik, de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving, de manier waarop politiek en/of maatschappelijk draagvlak is gecreëerd.

Jury roemde de kwaliteit en complexiteit van de restauratie, en de cultuurhistorische waarde van deze inundatiesluis in de Stelling van Amsterdam.

Gemeente Haarlemmermeer complimenteerde ons voor de samenwerking en het resultaat.

Tijdens de prijsuitreiking bleek ook dat wij ook met Duiker Mansveld in competitie hadden gelegen, een mooie opsteker.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wagemaker